Wedding Mass

JUNE 2023

06/10/2023 Wedding Songs

Practice @8:30AM|Mass @10AM

Location: Nhà Thờ St. Victor  (3108 Sierra Rd, San Jose, CA 95132)

Dress codeNữ: áo dài màu tự do | Nam: business formal (sơ mi, vest, quần tây, cà vạt màu tự do) 

NL: Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta

TV: Phúc Cho Những Ai Cantor: Mai Nhi (requested by client)

DL: Dâng Chúa Trời

RL: Nguyện Cầu Cho Nhau (Duet: Thịnh Phạm & Quỳnh Nhi -requested by client)

Dâng Hoa: Tình Hồng Dâng Mẹ (Duet: Nam Vũ requested by client)

Cha Mẹ: Cầu Cho Cha Mẹ 7

KL: Diễm Tình Ca 3


APRIL 2023

04/22/2023 Wedding Songs [Vietnamese Mass]

NL: Tiến Bước Trong Tình Yêu

TV: Vinh Phúc Thay (Cantor: Duy Phạm)

DL: Khi hoa nở miền Cana (Duet: Hải Hà & Liễu Nguyễn)

RL: Nguyện Cầu Cho Nhau (Duet: Phúc Phan & Mai Nhi per client’s request)

Dâng Hoa: Tình Hồng Dâng Mẹ

Cha Mẹ: Cầu Cho Cha Mẹ 7

KL: Diễm Tình Ca 3


MARCH 2023

03/11/2023 Wedding Songs [Vietnamese Mass]

NL: Tiến Bước Trong Tình Yêu (Đinh Công Huỳnh)

TV: Vịnh Ca 127: “Phúc Lộc Cho Người” (Cantor: Duy Phạm)

DL: Nguyện Dâng Lên Chúa

RL: Một Đời Có Nhau (Duet: Kiều Trịnh & Phúc Phan)

Dâng Hoa: Dâng Mẹ Đời Hôn Nhân (Duet: Trâm Hoàng & Hải Hà)

Cha Mẹ: Tình Cha Nghĩa Mẹ

KL: Diễm Tình Ca 3