Giới Thiệu

Ðược thành lập vào năm 1996, Ca Ðoàn Kitô Vua là một trong mười chín Ca Ðoàn thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại thành phố San Jose, tiểu bang California Hoa Kỳ.

Ca Ðoàn Kitô Vua hiện đang phục vụ trong Thánh Lễ giới trẻ vào lúc 5:30PM chiều Chúa Nhật tại Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang, ở địa chỉ như sau:

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

389 East Santa Clara Street,

San Jose, California 95113

Ca Ðoàn Kitô Vua thân mời những ai yêu thích âm nhạc và say mê trong tinh thần phục vụ hãy tham gia ca đoàn để chúng ta cùng nhau cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát cũng như để phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Ca đoàn tập hát mỗi Chúa Nhật vào lúc 4:00PM – 5:15PM trước thánh lễ và từ 6:45PM – 7:30PM sau thánh lễ. Ngoài ra, Ca Đoàn Kitô Vua còn tiên phong trong việc phục vụ Cộng Đoàn qua những công việc lớn nhỏ trong nhà thờ cũng như những công tác xã hội. Tuy nhiên, Ca Đoàn cũng không thiếu những sinh hoạt vui chơi ngoài trời, những buổi họp mặt để các Anh Chị Em ca viên có cơ hội lại gần với nhau, thông hiểu nhau hơn để từ đó trong yêu thương và hiệp nhất dâng lên Thiên Chúa lời ca tiếng hát thật ý nghĩa.

Mọi chi tiết về việc tham gia Ca Đoàn Kitô Vua và mọi dịch vụ hát thánh lễ hôn phối, an táng…, xin vui lòng liên lạc ở địa chỉ email:

cdkitovua.sanjose@gmail.com