Nội Quy

Ca Trưởng

  • Đánh nhịp cho các Thánh Lễ

  • Chọn bài hát cho các Thánh Lễ

  • Sắp xếp các bài hát vào binders cho ca trưởng, pianist và cantor

  • Chỉ định solo và người hát Thánh Vịnh

  • Tập hát cho ca đoàn trước và sau Thánh Lễ

 • Pianist

  • Tập hát với ca đoàn trước và sau Thánh Lễ

  • Làm việc với ca trưởng và đoàn trưởng trong việc Phụng Vụ

 • Đoàn Trưởng

  • Book phòng tập hát cho ca đoàn mỗi 6 tháng và cho những buổi tập hát ngoài CN

  • Tham dự những buổi họp của LCD

  • Viết email thông báo cho ca đoàn

  • Tìm ca đoàn thay thế khi ca đoàn không hát được

  • Kêu gọi giáo dân tham gia ca đoàn

  • Chào đón thành viên mới

  • Làm slideshow cho những Thánh Lễ

  • Là người đại diện giải quyết các vấn đề của ca đoàn

 • Đoàn Phó

  • Tổ chức các tiệc cho những Lễ lớn  

  • Tổ chức chuyến đi chơi cho ca đoàn hằng năm

  • Tổ chức những sự kiện cho ca đoàn: công tác thiện nguyện, birthdays, etc.

  • Giúp đoàn trưởng trong việc hoạt động ca đoàn

 • Thủ Quỷ

  • Ghi chép chi thu của ca đoàn

  • Gửi báo cáo tài chính mỗi quarter

  • Thu tiền cho những Thánh Lễ Cưới, Tang, Noel, Phục Sinh, Bổn Mạng

  • Trả tiền các chi tiêu trong ca đoàn

  • Post bài hát lên website và kindle

 • Trưởng Ban Âm Thanh

  • Setup âm thanh cho các Thánh Lễ

  • Thăm dò  âm thanh của các nhà thờ khác cho các Thánh Lễ Cưới

 • Trưởng Ban Ẩm Thực

  • Đem thức ăn cho ca đoàn cho mỗi buổi tập hát

  • Lo menu cho ca đoàn cho các buổi tiệc và chuyến đi chơi