July 2019 Thánh Ca C

07/07/2019 Chúa Nhật Thứ 14 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Ra đi rao giảng Tin Mừng

NL: Hồn Tôi Ơi (Kim Long)

ĐC: Tv. 65 Chúa Nhật 14 Thường Niên (Thái Nguyên)

DL: Lời Thiêng (Xuân Trưởng)

HL: Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Hạ Vy) *pg. 453

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

07/13/2019 Lễ Cưới (Dam cuoi 7-13-2019)

NL: Tiến Bước Trong Tình Yêu

ĐC: Phúc Cho Những Ai

DL: Tình Yêu Dâng

HL: Yêu Trong Tình Chúa

Bài Hát Dâng Đức Mẹ: Dâng Mẹ Tình Yêu

Bài Hát Dâng Cha Mẹ: Tình Cha Nghĩa Mẹ

KL: Diễm Tình Ca 3

07/14/2019 Chúa Nhật Thứ 15 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy đối xử nhân hậu với tha nhân

NL: Ca Lên Đi 1 (Nguyễn Văn Trinh)

ĐC:TV. 68 Lòng Các Bạn Hãy Hồi Sin *pg. 192

DL: Dâng Ngài *pg.45

HL: Xin Vòng Tay Yêu Thương (Huỳnh Minh Kỳ) *NEW* [Solo]

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương [Vinh Hạnh]

07/21/2019 Chúa Nhật Thứ 16 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Lắng nghe Lời Chúa

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu) *pg. 100

ĐC: TV. 14 Ai Sẽ Cư Ngụ (Mi Giáng) A. Hải

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy) *pg. 269

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

07/28/2019 Chúa Nhật Thứ 17 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy kiên tâm khi cầu nguyện

NL: Con Hân Hoan (Kim Long) *pg. 23

ĐC: TV. 137 Chúa Nhật 17 Thường Niên (Thiên Lý)

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

HL: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi (Nguyễn Duy) *pg.529

KL: Chút Tình Con Thơ *pg. 451

June 2019 Thánh Ca C

06/02/2019 Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Chúa Giêsu lên Trời

NL: Chúa Lên Trời (Hoài Đức)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Thiên Chúa Ngự Lên (Đinh Công Huỳnh)  

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh)

HL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên)

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

06/09/2019 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- Năm C (Download)

Chúa Thánh Thần hiện xuống

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Lm. Thành Tâm) *pg.163

ĐC: TV 103 Lễ Hiện Xuống (Thiên Lý)

Ca Tiếp Liên: Lạy Chúa Thánh Thần *pg 123

DL: Bánh Tinh Tuyền, Rượu Trinh Nguyên (Đinh Công Huỳnh) *NEW*

HL: Tặng Phẫm Thần Linh (Trầm Hương) *pg. 412

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi *pg. 257a

06/16/2019 Lễ Chúa Ba Ngôi (Father’s Day)- Năm C  (Download)

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) *pg.164

ĐC: Tv. 8 Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C (Thiên Lý) 

DL: Dâng Người Cha (Mi Trầm) *NEW*

HL: Một Giọt Sương (Hùng Lân)  *NEW*

Bài Hát về Cha: Thương Cha *pg.300 [Duet -nam, nữ]

KL: Cầu Xin Thánh Gia (Phan Đình Nhu) *pg. 225

06/23/2019 Lễ Mình Máu Thánh Chúa- Năm C (Download)

Ta Là Của Ăn Hằng Sống

NL: Ta là Bánh Hằng Sống (Kim Long)

ĐC: TV. 109 Thượng Đế Men-Ki-Xê-Đê (Tường Ân)  

DL:Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm) *pg. 271

HL: Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Đinh Công Huỳnh) *NEW* [SOLO – Nữ]

KL: Thánh Tâm Chúa Giê Su (Huyền Linh)

06/30/2019 Chúa Nhật Thứ 13 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

ĐC: Chúa Là Phần Gia Nhiệp (Tường Ân)

DL: Dâng Hồn Xác (Hùng Lân)

HL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Nguyên)

KL: Nhưng Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

May 2019 Thánh Ca C

05/05/2019 Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy là chứng nhân của Chúa Phục Sinh

NL: Nào Ta Hãy Mừng Vui (Kim Long) *pg. 141

ĐC: TV29. Chúa Giải Thoát Con (Đinh Công Huỳnh) *pg.134 

DL: Của Lễ Tình Yêu (Ngọc Linh)

HL: Chúa Biết Lòng Con (Ân Đức) *pg. 475

KL:Ngàn Hoa (Trọng Linh)

05/12/2019 Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Chúa là vị Mục Tử tốt lành

NL: Chúa Chiên Lành (Kim Long) *pg.477

ĐC: Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (Viễn Xứ) [Mẹ Liễu]

DL: Tiến Ca Phục Sinh

HL: Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng) *pg. 569

Bài Mẹ: Con Nợ Mẹ

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

05/19/2019 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy sống yêu thương nhau

NL: Đâu Có Tình Yêu Thương ( Vinh Hạnh) *pg. 295

ĐC: TV125 Chúng Tôi Mừng Rỡ (Đinh Công Huynh) 

DL: Hiến Lễ Giao Hoà (Nguyên Kha)

HL: Luật Yêu Thương (Nguyễn Duy) *pg. 148

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) *pg. 33

05/26/2019 Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Bình an của Chúa luôn ở với ta

NL: Ngợi Ca (Nguyễn Duy)

ĐC: Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài ( Đinh Công Huynh) 

DL: Nguyện Dâng Cha  (Nguyễn Duy)

HL: Bao La Tình Chúa Thương Con (Gia Ân)

KL: Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm) *pg.41

April 2019 Thánh Ca C

04/7/2019 Chúa Nhật thứ 5 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy tha thứ và sống trong sạch

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA & KL**Hát bộ lễ Seraphim

NL:Bốn Mươi Ngày Chay (Mai Lợi) *pg.110

ĐC: TV125 Chúng Tôi Mừng Rỡ (Đinh Công Huynh)

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Kito”

DL: Tiến Dâng Cha (Thành Tâm) *pg. 559

HL: Mong Chẳng Còn Gì (Quang Uy)

KL: Đừng Bỏ Tôi Đơn Hành (Nguyễn Duy) *pg.265

04/14/2019 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C (Download)

Vinh quang là thánh giá

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA & KL**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) *pg. 129

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Chúa Nhật Lễ Lá (Thiên Lý) *pg. 449 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Kito”

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) *pg. 505

HL: Canve Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh) *pg. 468 [Solo- male]

04/21/2019 Chúa Nhật 1 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy vui mừng Chúa đã Phục Sinh

NL: Hoan Ca Phục Sinh (Thế Thông)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Chúa Đã Lập Ra (Đinh Công Huỳnh) *pg. 516a

Ca Tiếp Liên: Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân) *pg. 124

DL: Lễ Dâng Mùa Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 406

HL: Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm) *pg.125

     Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm) *pg.160

KL: Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy) *pg.143

04/28/2019 Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Phúc cho kẻ không thấy mà tin

NL: Vui Ca Phục Sinh (Hoài Bắc)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV.117 Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thiên Lý (Thiên Lý)

DL: Bài Ca Dâng Lễ (Thành Tâm) *pg. 136

HL: Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến) *pg. 135

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long) *pg. 130

March 2019 Thánh Ca C

03/03/2019 Chúa Nhật thứ 8 mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng

NL: Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy) *pg.338

ĐC: TV. 91 Thú Vị Thay Được Tạ Ơn Chúa (Trầm Hương)  

DL: Dâng Chúc (Thy yên) *pg.28

RL: Chúa Dẫn Con Đi (Đinh Công Huỳnh)

KL: Xin Vâng 2 *pg.267

MÙA CHAY- NĂM C

******************************************************************

03/10/2019 Chúa Nhật thứ 1 mùa Chay – Năm C (Download)

Tin tưởng và thờ phượng Thiên Chúa

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Hãy Trở Về (Ngọc Kôn) *pg.548

ĐC:TV.90 Xin Hãy Ở Cùng Con (Huỳnh Minh Kỳ)

DL: Hương Trầm (Mây Sơn)

HL: Con Trông Cậy Chúa (Phanxico)

KL: Xin Chúa Thứ Tha (Đức Dũng) *pg.115

******************************************************************

03/17/2019 Chúa Nhật thứ 2 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy nên như Chúa Kitô

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA** Hát bộ lễ Seraphim

NL: Nguyện Chúa Chí Ai (Hoàng Khánh, Kim Long) *pg.92

ĐC:TV. 26 Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi (Đinh Công Huỳnh)

DL: Cùng Dâng (Viễn Xứ)

HL: Xin Cho Con Một Trái Tim (Từ Duyên) *pg.293

KL: Đồng Hành Với Chúa (Đăng Quang) *pg.170

******************************************************************

03/24/2019 Chúa Nhật thứ 3 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy ăn năn hối cải

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL:Trở Về Bên Chúa (Đỗ Hạ Vy) *pg.112

ĐC:TV. 102 Chúa Hay Xót Thương (Đinh Công Huỳnh)

DL: Xin Dâng Cha 2 (Phạm Quang) *pg.15

HL: Khẩn Cầu 2 *pg.118

KL: Kinh Chay (Nguyễn Duy) *pg.99

******************************************************************

03/31/2019 Chúa Nhật thứ 4 mùa Chay – Năm C (Download)

Chúa là Cha nhân từ

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Nay Con Trở Về (Mi Trầm)

ĐC:TV.33 Hãy Nếm Thử (Viễn Xứ)

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL: Hồi Tâm (Thiên Lý)   

KL: Xin Chúa Thứ Tha (Đức Dũng) *pg.115

February 2019 Thánh Ca C

02/03/2019 Chúa Nhật thứ 4 mùa Thường Niên – Năm C *Tết* (Download)

Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình, hãy biết yêu thương

NL: Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)

ĐC:TV.70 Con Sẽ Loan Truyền (Cao Thanh Hoàng) *pg. 93

DL: Lễ Dâng Mùa Xuân (Nguyễn Duy)  [Solo & Duet]

RL: Dẫn Con Từng Bước (Nguyễn Duy) *pg.38

KL: Nữ Vương Mùa Xuân (Nguyễn Duy) *pg.86

      Chúc Xuân – Nguyễn Duy

02/10/2019 Chúa Nhật thứ 5 mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Mầu nhiệm của ơn gọi

NL: Xuân Đã Sang (Kim Long)

ĐC:TV. 137 Ca Tụng Lòng Nhân Hậu Chúa (Tường Ân)

DL: Dâng Trọn Cuộc Đời (Phanxico)

RL: Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Hạ Vy) pg.453    [Solo]

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg.76

02/24/2019 Chúa Nhật thứ 7 mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Các con hãy có lòng thương xót như Cha các con hay thương xót

NL: Đi Về Nhà Chúa – Sơn Dương

ĐC: Đấng Từ Bi – Anh Tuấn

DL: Dâng Ngài – Thy Yên *pg. 27

RL: Hãy Tha Thứ – Quốc Thái

KL: Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy) *pg. 205

January 2019 Thánh Ca C

01/06/2019 Lễ Hiển Linh (Download)

NL: Lễ Hiển Linh (Phanxico) *pg. 550
ĐC: Tv. 71 Thờ Lạy Chúa (Vien Xu) *pg. 381
DL: Trong Máng Cỏ (Cung Thuong) *pg. 232
RL: Ca Mừng Chúa Hiển Linh (Dinh Cong Huynh) *pg. 383
KL: Loài Người Ơi (Van Thieu) *pg. 233

01/13/2019 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Download)

NL: Bước Vào Cung Thánh 1 (Ngọc Linh)
ĐC: TV. 28 Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Thien Ly) *pg. 382
DL: Xin Dâng 2 (An Duc) *pg. 407
RL: Bốn Mùa Yêu Thương (Nguyen Duy) *pg. 181
KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino) pg. 258a

01/20/2019 Chúa Nhật II Thường Niên- Phép lạ tại tiệc cưới Cana (Download)

NL: Ca Nhập Lễ 1 (Lm. Nguyễn Văn Trịnh) *Pg. 305
ĐC: TV. 95 Tường Thuật Phép Lạ Chúa
DL: Dâng Trọn Cuộc Đời (Phanxico)
RL: Có Chúa Trong Đời (Giang n) *Pg. 384
KL: Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương) *Pg. 140

01/27/2019 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN- Hãy đi rao giảng Lời Chúa (Download)

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long) pg. 259
ĐC: Chúa Nhật 3 Thường Niên (Thái Nguyên)
DL: Con Muốn Dâng Ngài (Thiên Lý) *pg. 344
RL: Chứng Nhân Tình Yêu (Duy Nguyễn) *pg. 198
KL: Trong An Bình (Duy Nguyễn) *pg. 7501-06-2019-2

December 2018 Thánh Ca C

12/02/2018 CN Mùa Vọng 1C – Hãy tỉnh thức (Download)

NL: Ca Nhập Lễ Mùa Vọng (Nguyễn Duy) *pg. 372

ĐC: TV 24 – Hướng Lòng Lên (Viễn Xứ) *NEW pg. 578

DL: Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung) *pg. 55

RL: Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm) *pg. 374

KL: Trời Cao (Duy Tân) *pg. 48

 

12/09/2018 CN Mùa Vọng 2C –  Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. (Download)

NL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ) *pg. 40

ĐC: Thánh Vịnh 125- (Vũ Thành An) *576

DL:  Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh) *pg. 369

RL: Hãy Dọn Đường (Mi Trầm) *pg. 375

KL: Mây Ơi Mưa Xuống (Nguyễn Duy) *pg. 64

 

12/16/2018 CN Mùa Vọng 3C –  Hãy vui lên vì Chúa gần đến. (Download)

NL: Hỡi Dân Sion ( Pm. Cao Huy Hoàng)

ĐC:  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng ((Is. 12, 2-6 – Năm C) (Lm. Từ Duyên)  

DL:  Hiến Lễ Chờ Mong (Đinh Công Huỳnh) *pg. 504

RL: Chân Thành Sám Hối (Lm. Thái Nguyên) [S]

KL:  Xin Trời Xanh (Hải Nguyễn) *pg. 59

 

12/23/2018 CN Mùa Vọng 4C – Giáng Sinh đem lại nguồn vui (Download)

NL: Vui Lên (Mi Trầm) *pg.51  

ĐC: Chúa Nhật Mùa Vong  TV 79 (Thái Nguyên)

DL: Của Lễ Hy Sinh (Thái Nguyên) [D]

RL: Đợi Trông Đấng Cứu Tinh (Đinh Công Huỳnh) *pg. 379

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) *pg. 571

 

12/25/2018 Lễ Giáng Sinh (Download

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần *pg. 227

ĐC: Giáng Sinh (Lễ Ban Ngày) TV 97 (Thái Nguyên)

DL: Trong Hang Đá Nhỏ (Việt Khôi)

RL1: Vinh Danh Thiên Chúa *pg.506

RL2:  Noel Hồng Ân (Ngọc Linh)

KL1: Hang Belem (Hai Linh/Minh Chau) *Pg. 77

KL2: Câu Chúc Giáng Sinh *Pg. 509

 

12/30/2018 CN Lễ Kính – Lễ Thánh Gia (Download)

NL: Gương Thánh Gia (Thiên Lý) *pg. 373

ĐC: Thánh Vịnh 127 (Xuân Minh) *pg. 25

DL: Tâm Tình Dâng Cha (Đinh Công Huỳnh) *pg. 456

RL: Hội Nhạc Thiên Quốc (Hoàng Diệp) *pg. 380

KL: Cầu Xin Thánh Gia (NKT/Phạm Đình Nhu) *Pg. 225

November 2018 Thánh Ca B

11/2/2018 Lễ Các Đẳng Linh Hồn (Download)

NL: Quỳ Bên Cung Thánh (Kim Long) *pg. 111

ĐC: TV 22- Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 252b

DL:  Lễ Dâng Các Linh Hồn (Đinh Công Huỳnh) *NEW

RL: Con Hướng Về Chúa (Nguyên Kha) *pg. 46

KL: Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long) *Pg. 21

 

 

 

11/4/2018 CN 31B Thường Niên – Hai Giới Răng Trọng Nhất (Download)

NL: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Phúc) *pg. 281

ĐC: TV 17- CN 31B Thường Niên (Thiên Lý) *pg. 12b

DL: Bài Ca Yêu Thương (Từ Duyên) *pg. 289

RL: Nguồn Sống Yêu Thương (Nguyễn Duy) *pg. 199

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh) *Pg. 295

 

11/11/2018 CN 32B Thường Niên – Đồng Tiền Của Bà Goá Nghèo (Download)

NL: Hãy Đến (Kim Long) *pg. 212

ĐC: Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa (Đinh Công Huỳnh) *NEW

DL: Nếu Con chợt nhớ (Phương Anh) *NEW

RL: Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng (Huỳnh Minh Kỳ/Dinh Công Huỳnh) *pg.452

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

 

11/17/2018 Thánh Lễ Cưới  (Download)

Bridal party entrance: Any Song – Piano Only

Bride entrance: Any Song – Piano Only

Đáp Ca: TV 127-Vinh Phúc (Kim Long)

Dâng Lễ:Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh)

Rước Lễ:Kinh Cầu Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Dâng Hoa Đức Mẹ: Mẹ Là Bóng Mát (Phanxicô)

Dâng Hoa cho Cha Mẹ:Tình Cha Nghĩa Mẹ (Nguyễn Duy)

Kết Lễ: Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

 

11/18/2018 CN 33B Thường Niên – Ngày Bế Mạc (Download)

NL: Đi Về Nhà Chúa (Ngọc Linh) *pg. 174

ĐC: Thánh Vịnh 15 (Trần Đại Phước) *pg. 36

DL: Ca Dâng Lễ (Nguyễn Duy Vi) *pg. 352

RL: Chúa Luôn Còn Mãi (Phanxicô) *pg. 292

KL: Vì Danh Chúa (Kim Long) *pg. 18

 

11/25/2018 CN 34B TN – Lễ Chúa Kitô Vua (Download)

Bổn Mạng

NL: Hoan Hô Vua Giêsu (Phạm Liên Hùng) *pg. 35

ĐC: TV 92- CN 34B Thường Niên (Thái Nguyên) *NEW

DL:  Của Lễ Tinh Tuyền (Giang Ân) *pg. 368

RL: Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên) *NEW

Tạ Ơn: Bài Ca Yêu Thương (Ngọc Linh) *NEW

KL: Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên) *pg. 391