January 2020 Thánh Ca A

1/5/20 Lễ Hiển Linh  -Năm A (Download)

Ngôi sao đã xuất hiện

NL: Lễ Hiển Linh (Phanxico) 

ĐC: Thờ Lạy Chúa TV71 (Viễn Xứ)

DL: Trong Hang Đá Nhỏ (Việt Khôi) 

HL: Ca Mừng Chúa Hiển Linh (Đinh Công Huỳnh)

KL:  Hang Belem (Hai Linh/Minh Chau) 

1/12/20 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  -Năm A (Download)

“Này là con Ta yêu dấu…”

NL: Con Ta Yêu Dấu (Giang Ân) 

ĐC: Trong Bình An (Viễn Xứ)

DL: Xin Trọn Cuộc Đời (Phanxico)

HL: Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm) 

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

1/19/20 Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Thường Niên  -Năm A (Download)

Chúa Kitô Đấng Cứu Thế

NL: Bước Vào Cung Thánh 1 (Ngọc Linh) 

ĐC: Này Con Xin Đến (Tường Ân)

DL: Nguyện Dâng Lên Chúa (Ngọc Linh) 

HL: Tình Thương Nhiệm Mầu (Hồng Trần) 

KL: Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy)

1/26/20 Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Thường  -Năm A (Download)

Tết Nguyên Đán – Chúa Là Ánh Sáng 

NL:  Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ) 

ĐC: Ánh Sáng Cứu Độ (Tường Ân)

DL:  Lễ Dâng Mùa Xuân (Nguyễn Duy)   

HL: Nước Trời Đã Đến Gần (Đinh Công Huỳnh)

KL: Nữ Vương Mùa Xuân (Vũ Mộng Thơ)

       Chúc Xuân – Nguyễn Duy 

December 2019 Thánh Ca C

Mùa Vọng & Giáng Sinh

12/01/19 Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức 

NL: Nhập Lễ Mùa Vọng

ĐC: TV. 121 Tôi Mừng Vui (Kim Long) *pg. 67 [A. Hải] 

DL: Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung) 

HL: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)

KL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ) 

 

12/08/19  Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy ăn năn thống hối

NL: Vui Lên Sion (Thành Tâm) 

ĐC:TV. 71 Hoa Công Lý Triển Nở (Đinh Công Huỳnh) [B. Dung] 

DL: Của Lễ Hy Sinh (Thái Nguyen) *solo*

HL: Hãy Dọn Đường Chúa (Thiên Lý) 

KL: Trời Cao (Duy Tân) 

 

12/15/19  Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy vui mừng

NL: Trời Cao (Duy Tân)

ĐC: TV. 145 Lạy Chúa Xin Cứu Độ (Đinh Công Huỳnh) [C. Uyen] 

DL: Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Thái Nguyên) *Duet or Solo* 

KL: Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ) 

 

12/22/19  Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Thiên Chúa sinh ra

NL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

ĐC: TV. 23 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng  (Thái Nguyên) [C. Trâm]

DL: Hiến Lễ Chờ Mong (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Để Chúa Hiện Diện (Thiên Lý) 

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) 

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

12/25/19 Đại Lễ Chúa Giáng Sinh  (Download)

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần *pg. 227  

ĐC: Tv 97 Giáng Sinh (Thái Nguyên)  [A.Đô] 

Alleluia: Chúa Đã Sinh Ra (Thành Tâm)

DL: Trong Hang Đá Nhỏ (Việt Khôi)

HL: Hội Nhạc Thiên Quốc *pg. 380

BH Tạ Ơn:  Nghe Kể Rằng (Trần Duy)

KL1: Hang Belem (Hai Linh/Minh Chau) *Pg. 77 

KL2: Câu Chúc Giáng Sinh *Pg. 509 

12/29/19 Lễ Thánh Gia (Download)

NL: Gương Thánh Gia (Thiên Lý) *pg. 373

ĐC: TV. 127 Người Tôn Sợ Chúa (Tường Ân)  [M. Liễu] 

DL: Dâng 1 (Nguyễn Duy) *pg. 14

HL: Hội Nhạc Thiên Quốc (Hoàng Diệp) *pg. 380

KL: Cầu Xin Thánh Gia (NKT/Phạm Đình Nhu) *Pg. 225

 

 

November 2019 Thánh Ca C

Lễ Các Thánh (Lễ Buộc) 

11/01/19 Lễ Trọng Thường Niên -Năm C (Download)

NL: Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên) 

ĐC: TV 23. Lễ Các Thánh (Lm. Thái Nguyên) [A. Hải]

Alleluia: Lễ Các Thánh 

DL: Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

HL: Vui Ngày Trở Về (Thành Tâm) *NEW*

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

11/03/19 Chúa Nhật Thứ 31 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi

NL: Lên Đền Thánh (Thành Tâm) 

ĐC: Chúa Nhật 31C Thường Niên (Thiên Lý) [A. Đô]

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Xin Dạy Con Yêu Ngài (Thành Tâm)

KL: Hoa Mân Côi (Kim Long)

11/10/19 Chúa Nhật Thứ 32 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa của kẻ sống

NL: Hỡi Thế Trần (kim Long) *pg. 24 

ĐC: Khi Con Thức Giấc (Đinh Công Huỳnh) [C. Trâm]

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL:  Chúa là Con Đường (Phanxico) 

KL: Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long) 

11/17/19 Chúa Nhật Thứ 33 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy bền đỗ, sẽ giữ được linh hồn

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy) *pg. 91

ĐC: Chúa Cai Quản Chư Dân (Đinh Công Huỳnh) [B. Dung]

DL: Xin Dâng 6 (Tiến Dũng) *pg. 5

HL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Tuyên) 

KL: Vì Danh Chúa (Kim Long) 

Bổn Mạng 2019 Năm C 

11/24/19 Lễ Chúa Kitô Vua- Năm C (Download)

Lạy Ngài khi nào về Nước Ngài xin nhớ đến tôi

NL: Hoan Hô Vua Giêsu (Phạm Liên Hùng) *pg. 35

ĐC: Sung Sướng Biết Bao (Viễn Sứ)

Alleluia: Lễ Kito Vua (Cao Thanh Hoàng) *pg.3

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Giêsu Xin Nhớ Đến Con (Jacque Berthiér)

       Lạy Ngài Xin Nhớ Đến Con (Huỳnh Minh Kỳ) 

       Giêsu Vua Muôn Vua (Huyền Linh) 

Tạ Ơn: Bài Ca Yêu Thương (Ngọc Linh)

KL:  Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên) *Pg. 391

October 2019 Thánh Ca C

10/06/19 Chúa Nhật Thứ 27 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Sức mạnh của niềm tin

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: CN Thường Niên TV. 94 (Thái Nguyên)  [A. Đô]

DL: Dâng Niềm Cảm Mến *pg. 263 

HL: Xin Ban Thêm Lòng Tin (Mi Trầm) 

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) 

10/13/19 Chúa Nhật Thứ 28 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy biết sống tri ân và cảm tạ

NL: Con Sẽ Hân Hoan *pg.10 

ĐC: TV. 97 Chúa Đã Mạc Khải Ơn Cứu Độ (Nguyễn Hùng Cường) [A. Hải ]

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Dấu Ấn Tình Yêu (Ân Đức) *Solo* 

KL: Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh) 

10/20/19 Chúa Nhật Thứ 29 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Đừng ngã lòng, hãy kiên trì cầu nguyện

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: Chúa Nhật 29 TN (Thiên Lý) [B. Dung]

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) 

HL: Tâm Tình Phó Thác (Văn Hoà) 

KL: Nhân Chứng Phúc Âm *pg. 76 

10/26/19 Chúa Nhật Thứ 30 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống khiêm hạ

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: Chúa Đã Nghe Lời (Viễn Xứ)  [M. Liễu] 

DL: Thân Lúa Miến *pg. 264 

HL: Xin Chúa Xót Thương (Thái Nguyên) *Solo

KL: Xin Vâng 2 *pg. 267

September 2019 Thánh Ca C

 

09/01/19 Chúa Nhật Thứ 22 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống khiêm nhường

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long) *pg. 259

ĐC: Lòng Nhân Hậu Chúa (Huỳnh Minh Kỳ) [A. Đô]

DL: Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha) 

HL: Biết Chúa Biết Con (Ân Đức) 

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy) *pg. 451 

09/08/19 Chúa Nhật Thứ 23 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Quyết từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Hỡi Thế Trần (Kim Long) *pg.24

ĐC: TV.89 (Ninh Doãn Hùng) [M. Liễu]

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) *pg.505 

HL: Theo Chúa (Thành Tâm)

KL: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi) *pg.495 

09/15/19 Chúa Nhật Thứ 24 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa là Cha rất nhân từ

NL: Mọi Nẻo Đường *pg.1

ĐC: Chúa Nhật 24 TN (Thái Nguyên) [C. Trâm]

DL: Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh) 

HL: Xa Mặt Trời (Hoàng Nam) 

KL: Xin Vâng 2 *pg 267

09/22/19 Chúa Nhật Thứ 25 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy trung tín trong mọi công việc

NL: Lên Đền Thánh (Thành Tâm) 

ĐC: Ngợi Khen Thiên Chúa (Tường Ân) [B. Dung]

DL: Xin Dâng 16 “Về Cùng Cha” (Nguyễn Tiến Dũng) *pg.54

HL:  Con Tin Yêu Chúa (Đinh Công Huỳnh) *NEW* 

KL: Đền Tạ Trái Tim Mẹ (Nguyễn Khắc Tuần) 

09/29/10 Chúa Nhật Thứ 26 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy) *pg. 91 

ĐC: Chúa Nhật 26 C Thường Niên (Thiên Lý) (A. Hải]

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Chính Nhờ Ngài (Nguyễn Duy) 

KL: Kìa Ai (Vinh Hạnh) 

August 2019 Thánh Ca C

08/04/19 Chúa Nhật Thứ 18 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy tìm kiếm những sự trên trời

NL: Về Bên Chúa (Nguyễn Duy) *pg. 11

ĐC: Chúa Nhật 18 TN (Thiên Lý) 

DL: Dâng Lên Chúa Nhân Hiền (pg. 62) 

HL: Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng) 

KL: Kinh Tạ Lễ *pg. 205

08/11/19 Chúa Nhật Thứ 19 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa

NL: Chung Một Niềm Tin (Đỗ Hạ Vy) *pg. 87 

ĐC: TV. 32 Dân Tộc Mà Chúa Chọn (Viễn Xứ) 

DL: Con Xin Tiến Dâng (Kim Long) 

HL: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh) *NEW*

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) *pg. 75 

08/15/19 Lễ Đức Mẹ Lên Trời  (Download)

NL: Mẹ Về Thiên Cung (Viễn Xứ) 

ĐC: Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua (Tường Ân) 

Alleluia: Tung Hô Tin Mừng 

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi) 

HL: Linh Hồn Tôi 5 (Kim Long)

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) 

08/18/19 Chúa Nhật Thứ 20 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Chiến đấu cho niềm tin

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên) *NEW*

ĐC: Trợ Phù Con (Viễn Xứ)

DL: Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm)

HL: Đừng Bỏ Con Chúa Ơi (Nguyễn Văn Tuyên) [Solo khi rước lễ]

       Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy) 

KL: Cung Chúc Trinh Vương (LM. Hoài Đức)

08/25/19 Chúa Nhật Thứ 21 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống nên trọn lành để được cứu độ

NL: Về Bên Chúa (Nguyễn Duy) *pg.11

ĐC: Loan Báo Tin Mừng (Tường Ân)

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico)

HL: Bốn Mùa Yêu Thương (Nguyễn Duy

KL: Ave Maria, Con Dâng Lời (LM. Huyền Linh)

July 2019 Thánh Ca C

07/07/2019 Chúa Nhật Thứ 14 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Ra đi rao giảng Tin Mừng

NL: Hồn Tôi Ơi (Kim Long)

ĐC: Tv. 65 Chúa Nhật 14 Thường Niên (Thái Nguyên)

DL: Lời Thiêng (Xuân Trưởng)

HL: Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Hạ Vy) *pg. 453

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

07/13/2019 Lễ Cưới (Dam cuoi 7-13-2019)

NL: Tiến Bước Trong Tình Yêu

ĐC: Phúc Cho Những Ai

DL: Tình Yêu Dâng

HL: Yêu Trong Tình Chúa

Bài Hát Dâng Đức Mẹ: Dâng Mẹ Tình Yêu

Bài Hát Dâng Cha Mẹ: Tình Cha Nghĩa Mẹ

KL: Diễm Tình Ca 3

07/14/2019 Chúa Nhật Thứ 15 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy đối xử nhân hậu với tha nhân

NL: Ca Lên Đi 1 (Nguyễn Văn Trinh)

ĐC:TV. 68 Lòng Các Bạn Hãy Hồi Sin *pg. 192

DL: Dâng Ngài *pg.45

HL: Xin Vòng Tay Yêu Thương (Huỳnh Minh Kỳ) *NEW* [Solo]

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương [Vinh Hạnh]

07/21/2019 Chúa Nhật Thứ 16 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Lắng nghe Lời Chúa

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu) *pg. 100

ĐC: TV. 14 Ai Sẽ Cư Ngụ (Mi Giáng) A. Hải

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy) *pg. 269

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

07/28/2019 Chúa Nhật Thứ 17 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy kiên tâm khi cầu nguyện

NL: Con Hân Hoan (Kim Long) *pg. 23

ĐC: TV. 137 Chúa Nhật 17 Thường Niên (Thiên Lý)

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

HL: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi (Nguyễn Duy) *pg.529

KL: Chút Tình Con Thơ *pg. 451

June 2019 Thánh Ca C

06/02/2019 Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Chúa Giêsu lên Trời

NL: Chúa Lên Trời (Hoài Đức)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Thiên Chúa Ngự Lên (Đinh Công Huỳnh)  

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh)

HL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên)

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

06/09/2019 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- Năm C (Download)

Chúa Thánh Thần hiện xuống

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Lm. Thành Tâm) *pg.163

ĐC: TV 103 Lễ Hiện Xuống (Thiên Lý)

Ca Tiếp Liên: Lạy Chúa Thánh Thần *pg 123

DL: Bánh Tinh Tuyền, Rượu Trinh Nguyên (Đinh Công Huỳnh) *NEW*

HL: Tặng Phẫm Thần Linh (Trầm Hương) *pg. 412

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi *pg. 257a

06/16/2019 Lễ Chúa Ba Ngôi (Father’s Day)- Năm C  (Download)

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) *pg.164

ĐC: Tv. 8 Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C (Thiên Lý) 

DL: Dâng Người Cha (Mi Trầm) *NEW*

HL: Một Giọt Sương (Hùng Lân)  *NEW*

Bài Hát về Cha: Thương Cha *pg.300 [Duet -nam, nữ]

KL: Cầu Xin Thánh Gia (Phan Đình Nhu) *pg. 225

06/23/2019 Lễ Mình Máu Thánh Chúa- Năm C (Download)

Ta Là Của Ăn Hằng Sống

NL: Ta là Bánh Hằng Sống (Kim Long)

ĐC: TV. 109 Thượng Đế Men-Ki-Xê-Đê (Tường Ân)  

DL:Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm) *pg. 271

HL: Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Đinh Công Huỳnh) *NEW* [SOLO – Nữ]

KL: Thánh Tâm Chúa Giê Su (Huyền Linh)

06/30/2019 Chúa Nhật Thứ 13 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

ĐC: Chúa Là Phần Gia Nhiệp (Tường Ân)

DL: Dâng Hồn Xác (Hùng Lân)

HL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Nguyên)

KL: Nhưng Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)