October 2019 Thánh Ca C

10/06/19 Chúa Nhật Thứ 27 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Sức mạnh của niềm tin

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: CN Thường Niên TV. 94 (Thái Nguyên)  [A. Đô]

DL: Dâng Niềm Cảm Mến *pg. 263 

HL: Xin Ban Thêm Lòng Tin (Mi Trầm) 

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) 

10/13/19 Chúa Nhật Thứ 28 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy biết sống tri ân và cảm tạ

NL: Con Sẽ Hân Hoan *pg.10 

ĐC: TV. 97 Chúa Đã Mạc Khải Ơn Cứu Độ (Nguyễn Hùng Cường) [A. Hải ]

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Dấu Ấn Tình Yêu (Ân Đức) *Solo* 

KL: Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh) 

10/20/19 Chúa Nhật Thứ 29 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Đừng ngã lòng, hãy kiên trì cầu nguyện

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: Chúa Nhật 29 TN (Thiên Lý) [B. Dung]

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) 

HL: Tâm Tình Phó Thác (Văn Hoà) 

KL: Nhân Chứng Phúc Âm *pg. 76 

10/26/19 Chúa Nhật Thứ 30 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống khiêm hạ

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: Chúa Đã Nghe Lời (Viễn Xứ)  [M. Liễu] 

DL: Thân Lúa Miến *pg. 264 

HL: Xin Chúa Xót Thương (Thái Nguyên) *Solo

KL: Xin Vâng 2 *pg. 267

September 2019 Thánh Ca C

 

09/01/19 Chúa Nhật Thứ 22 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống khiêm nhường

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long) *pg. 259

ĐC: Lòng Nhân Hậu Chúa (Huỳnh Minh Kỳ) [A. Đô]

DL: Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha) 

HL: Biết Chúa Biết Con (Ân Đức) 

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy) *pg. 451 

09/08/19 Chúa Nhật Thứ 23 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Quyết từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Hỡi Thế Trần (Kim Long) *pg.24

ĐC: TV.89 (Ninh Doãn Hùng) [M. Liễu]

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) *pg.505 

HL: Theo Chúa (Thành Tâm)

KL: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi) *pg.495 

09/15/19 Chúa Nhật Thứ 24 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa là Cha rất nhân từ

NL: Mọi Nẻo Đường *pg.1

ĐC: Chúa Nhật 24 TN (Thái Nguyên) [C. Trâm]

DL: Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh) 

HL: Xa Mặt Trời (Hoàng Nam) 

KL: Xin Vâng 2 *pg 267

09/22/19 Chúa Nhật Thứ 25 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy trung tín trong mọi công việc

NL: Lên Đền Thánh (Thành Tâm) 

ĐC: Ngợi Khen Thiên Chúa (Tường Ân) [B. Dung]

DL: Xin Dâng 16 “Về Cùng Cha” (Nguyễn Tiến Dũng) *pg.54

HL:  Con Tin Yêu Chúa (Đinh Công Huỳnh) *NEW* 

KL: Đền Tạ Trái Tim Mẹ (Nguyễn Khắc Tuần) 

09/29/10 Chúa Nhật Thứ 26 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy) *pg. 91 

ĐC: Chúa Nhật 26 C Thường Niên (Thiên Lý) (A. Hải]

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Chính Nhờ Ngài (Nguyễn Duy) 

KL: Kìa Ai (Vinh Hạnh) 

August 2019 Thánh Ca C

08/04/19 Chúa Nhật Thứ 18 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy tìm kiếm những sự trên trời

NL: Về Bên Chúa (Nguyễn Duy) *pg. 11

ĐC: Chúa Nhật 18 TN (Thiên Lý) 

DL: Dâng Lên Chúa Nhân Hiền (pg. 62) 

HL: Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng) 

KL: Kinh Tạ Lễ *pg. 205

08/11/19 Chúa Nhật Thứ 19 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa

NL: Chung Một Niềm Tin (Đỗ Hạ Vy) *pg. 87 

ĐC: TV. 32 Dân Tộc Mà Chúa Chọn (Viễn Xứ) 

DL: Con Xin Tiến Dâng (Kim Long) 

HL: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh) *NEW*

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) *pg. 75 

08/15/19 Lễ Đức Mẹ Lên Trời  (Download)

NL: Mẹ Về Thiên Cung (Viễn Xứ) 

ĐC: Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua (Tường Ân) 

Alleluia: Tung Hô Tin Mừng 

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi) 

HL: Linh Hồn Tôi 5 (Kim Long)

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) 

08/18/19 Chúa Nhật Thứ 20 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Chiến đấu cho niềm tin

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên) *NEW*

ĐC: Trợ Phù Con (Viễn Xứ)

DL: Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm)

HL: Đừng Bỏ Con Chúa Ơi (Nguyễn Văn Tuyên) [Solo khi rước lễ]

       Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy) 

KL: Cung Chúc Trinh Vương (LM. Hoài Đức)

08/25/19 Chúa Nhật Thứ 21 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống nên trọn lành để được cứu độ

NL: Về Bên Chúa (Nguyễn Duy) *pg.11

ĐC: Loan Báo Tin Mừng (Tường Ân)

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico)

HL: Bốn Mùa Yêu Thương (Nguyễn Duy

KL: Ave Maria, Con Dâng Lời (LM. Huyền Linh)

July 2019 Thánh Ca C

07/07/2019 Chúa Nhật Thứ 14 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Ra đi rao giảng Tin Mừng

NL: Hồn Tôi Ơi (Kim Long)

ĐC: Tv. 65 Chúa Nhật 14 Thường Niên (Thái Nguyên)

DL: Lời Thiêng (Xuân Trưởng)

HL: Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Hạ Vy) *pg. 453

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

07/13/2019 Lễ Cưới (Dam cuoi 7-13-2019)

NL: Tiến Bước Trong Tình Yêu

ĐC: Phúc Cho Những Ai

DL: Tình Yêu Dâng

HL: Yêu Trong Tình Chúa

Bài Hát Dâng Đức Mẹ: Dâng Mẹ Tình Yêu

Bài Hát Dâng Cha Mẹ: Tình Cha Nghĩa Mẹ

KL: Diễm Tình Ca 3

07/14/2019 Chúa Nhật Thứ 15 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy đối xử nhân hậu với tha nhân

NL: Ca Lên Đi 1 (Nguyễn Văn Trinh)

ĐC:TV. 68 Lòng Các Bạn Hãy Hồi Sin *pg. 192

DL: Dâng Ngài *pg.45

HL: Xin Vòng Tay Yêu Thương (Huỳnh Minh Kỳ) *NEW* [Solo]

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương [Vinh Hạnh]

07/21/2019 Chúa Nhật Thứ 16 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Lắng nghe Lời Chúa

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu) *pg. 100

ĐC: TV. 14 Ai Sẽ Cư Ngụ (Mi Giáng) A. Hải

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy) *pg. 269

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

07/28/2019 Chúa Nhật Thứ 17 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy kiên tâm khi cầu nguyện

NL: Con Hân Hoan (Kim Long) *pg. 23

ĐC: TV. 137 Chúa Nhật 17 Thường Niên (Thiên Lý)

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

HL: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi (Nguyễn Duy) *pg.529

KL: Chút Tình Con Thơ *pg. 451

June 2019 Thánh Ca C

06/02/2019 Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Chúa Giêsu lên Trời

NL: Chúa Lên Trời (Hoài Đức)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Thiên Chúa Ngự Lên (Đinh Công Huỳnh)  

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh)

HL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên)

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

06/09/2019 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- Năm C (Download)

Chúa Thánh Thần hiện xuống

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Lm. Thành Tâm) *pg.163

ĐC: TV 103 Lễ Hiện Xuống (Thiên Lý)

Ca Tiếp Liên: Lạy Chúa Thánh Thần *pg 123

DL: Bánh Tinh Tuyền, Rượu Trinh Nguyên (Đinh Công Huỳnh) *NEW*

HL: Tặng Phẫm Thần Linh (Trầm Hương) *pg. 412

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi *pg. 257a

06/16/2019 Lễ Chúa Ba Ngôi (Father’s Day)- Năm C  (Download)

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) *pg.164

ĐC: Tv. 8 Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C (Thiên Lý) 

DL: Dâng Người Cha (Mi Trầm) *NEW*

HL: Một Giọt Sương (Hùng Lân)  *NEW*

Bài Hát về Cha: Thương Cha *pg.300 [Duet -nam, nữ]

KL: Cầu Xin Thánh Gia (Phan Đình Nhu) *pg. 225

06/23/2019 Lễ Mình Máu Thánh Chúa- Năm C (Download)

Ta Là Của Ăn Hằng Sống

NL: Ta là Bánh Hằng Sống (Kim Long)

ĐC: TV. 109 Thượng Đế Men-Ki-Xê-Đê (Tường Ân)  

DL:Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm) *pg. 271

HL: Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Đinh Công Huỳnh) *NEW* [SOLO – Nữ]

KL: Thánh Tâm Chúa Giê Su (Huyền Linh)

06/30/2019 Chúa Nhật Thứ 13 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

ĐC: Chúa Là Phần Gia Nhiệp (Tường Ân)

DL: Dâng Hồn Xác (Hùng Lân)

HL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Nguyên)

KL: Nhưng Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

May 2019 Thánh Ca C

05/05/2019 Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy là chứng nhân của Chúa Phục Sinh

NL: Nào Ta Hãy Mừng Vui (Kim Long) *pg. 141

ĐC: TV29. Chúa Giải Thoát Con (Đinh Công Huỳnh) *pg.134 

DL: Của Lễ Tình Yêu (Ngọc Linh)

HL: Chúa Biết Lòng Con (Ân Đức) *pg. 475

KL:Ngàn Hoa (Trọng Linh)

05/12/2019 Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Chúa là vị Mục Tử tốt lành

NL: Chúa Chiên Lành (Kim Long) *pg.477

ĐC: Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (Viễn Xứ) [Mẹ Liễu]

DL: Tiến Ca Phục Sinh

HL: Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng) *pg. 569

Bài Mẹ: Con Nợ Mẹ

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

05/19/2019 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy sống yêu thương nhau

NL: Đâu Có Tình Yêu Thương ( Vinh Hạnh) *pg. 295

ĐC: TV125 Chúng Tôi Mừng Rỡ (Đinh Công Huynh) 

DL: Hiến Lễ Giao Hoà (Nguyên Kha)

HL: Luật Yêu Thương (Nguyễn Duy) *pg. 148

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) *pg. 33

05/26/2019 Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Bình an của Chúa luôn ở với ta

NL: Ngợi Ca (Nguyễn Duy)

ĐC: Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài ( Đinh Công Huynh) 

DL: Nguyện Dâng Cha  (Nguyễn Duy)

HL: Bao La Tình Chúa Thương Con (Gia Ân)

KL: Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm) *pg.41

April 2019 Thánh Ca C

04/7/2019 Chúa Nhật thứ 5 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy tha thứ và sống trong sạch

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA & KL**Hát bộ lễ Seraphim

NL:Bốn Mươi Ngày Chay (Mai Lợi) *pg.110

ĐC: TV125 Chúng Tôi Mừng Rỡ (Đinh Công Huynh)

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Kito”

DL: Tiến Dâng Cha (Thành Tâm) *pg. 559

HL: Mong Chẳng Còn Gì (Quang Uy)

KL: Đừng Bỏ Tôi Đơn Hành (Nguyễn Duy) *pg.265

04/14/2019 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C (Download)

Vinh quang là thánh giá

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA & KL**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) *pg. 129

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Chúa Nhật Lễ Lá (Thiên Lý) *pg. 449 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Kito”

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) *pg. 505

HL: Canve Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh) *pg. 468 [Solo- male]

04/21/2019 Chúa Nhật 1 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy vui mừng Chúa đã Phục Sinh

NL: Hoan Ca Phục Sinh (Thế Thông)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Chúa Đã Lập Ra (Đinh Công Huỳnh) *pg. 516a

Ca Tiếp Liên: Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân) *pg. 124

DL: Lễ Dâng Mùa Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 406

HL: Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm) *pg.125

     Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm) *pg.160

KL: Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy) *pg.143

04/28/2019 Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Phúc cho kẻ không thấy mà tin

NL: Vui Ca Phục Sinh (Hoài Bắc)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV.117 Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thiên Lý (Thiên Lý)

DL: Bài Ca Dâng Lễ (Thành Tâm) *pg. 136

HL: Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến) *pg. 135

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long) *pg. 130

March 2019 Thánh Ca C

03/03/2019 Chúa Nhật thứ 8 mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng

NL: Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy) *pg.338

ĐC: TV. 91 Thú Vị Thay Được Tạ Ơn Chúa (Trầm Hương)  

DL: Dâng Chúc (Thy yên) *pg.28

RL: Chúa Dẫn Con Đi (Đinh Công Huỳnh)

KL: Xin Vâng 2 *pg.267

MÙA CHAY- NĂM C

******************************************************************

03/10/2019 Chúa Nhật thứ 1 mùa Chay – Năm C (Download)

Tin tưởng và thờ phượng Thiên Chúa

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Hãy Trở Về (Ngọc Kôn) *pg.548

ĐC:TV.90 Xin Hãy Ở Cùng Con (Huỳnh Minh Kỳ)

DL: Hương Trầm (Mây Sơn)

HL: Con Trông Cậy Chúa (Phanxico)

KL: Xin Chúa Thứ Tha (Đức Dũng) *pg.115

******************************************************************

03/17/2019 Chúa Nhật thứ 2 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy nên như Chúa Kitô

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA** Hát bộ lễ Seraphim

NL: Nguyện Chúa Chí Ai (Hoàng Khánh, Kim Long) *pg.92

ĐC:TV. 26 Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi (Đinh Công Huỳnh)

DL: Cùng Dâng (Viễn Xứ)

HL: Xin Cho Con Một Trái Tim (Từ Duyên) *pg.293

KL: Đồng Hành Với Chúa (Đăng Quang) *pg.170

******************************************************************

03/24/2019 Chúa Nhật thứ 3 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy ăn năn hối cải

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL:Trở Về Bên Chúa (Đỗ Hạ Vy) *pg.112

ĐC:TV. 102 Chúa Hay Xót Thương (Đinh Công Huỳnh)

DL: Xin Dâng Cha 2 (Phạm Quang) *pg.15

HL: Khẩn Cầu 2 *pg.118

KL: Kinh Chay (Nguyễn Duy) *pg.99

******************************************************************

03/31/2019 Chúa Nhật thứ 4 mùa Chay – Năm C (Download)

Chúa là Cha nhân từ

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH VÀ ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Nay Con Trở Về (Mi Trầm)

ĐC:TV.33 Hãy Nếm Thử (Viễn Xứ)

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL: Hồi Tâm (Thiên Lý)   

KL: Xin Chúa Thứ Tha (Đức Dũng) *pg.115