April 2023 – Thánh Ca Năm A

4/2/23 Chúa Nhật Lễ Lá

* Nữ: Áo Dài Đỏ; Nam: Sơ Mi, Quần Tây*

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) 

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước 

ĐC: Chúa Nhật Lễ Lá TV 21 (Thiên Lý) (Cantor: Đô Nguyễn

Câu Xướng trước Phúc Âm

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico) 

RL:  Phó Thác (Nguyễn Duy)


4/07/23 Thứ 6 Tuần Thánh

*Choir Robe*

(Không hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh)

NL: ko có phần Nhập Lễ 

ĐC: Con Xin Phó Thác TV 30 – (Cantor: Thịnh Phạm) 

Câu Xướng trước Phúc Âm (thay cho Alleluia) 

DL: ko có phần Dâng Lễ 

***Sau phần Lời Nguyện đến phần Biểu Dương Thánh Giá 

Biểu Dương Thánh Giá: Suy Tôn Thánh Giá 

Hôn Chân Thánh Giá (Intro- ĐK only): Dân Ta Ơi 

Hôn Chân Thánh Giá 1: Lặng (Trần Tuấn) (Solo: Kiều Trịnh)  

Hôn Chân Thánh Giá 2: Suy Tôn Thánh Giá (Trinh Nguyên) 

RL1: Canve Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh) (Solo: Duy Phạm) 

RL2: Thập Giá Đồi Cao

Rước Kiệu: Nơi Vườn Yetsemani  (only sing first 2 pages)  

Cầu Nguyện

Thập Giá Đời Con 9 (Solo: Đô Nguyễn) 

Con Đường Thập Giá (Solo: Vinh Hoàng) 

Extra: Lạy Ngài Xin Nhớ Đến Con Huỳnh Minh Kỳ  

March 2023

03/05/23 Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay A

Dân Ngài tuyển chọn

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

English Mass Setting/ Bộ Lễ (BL) Tiếng Anh

NL: Nguyện Chúa Chí Ái (Hoàng Khánh, Kim Long)

BL: Lord, Have Mercy/Kinh Thương Xót 

ĐC: Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Bình Lê) 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Hương Trầm

BL: Holy/Thánh Thánh

BL: Lamb of God/Lạy Chiên Thiên Chúa

HL:  Tình Yêu Chúa Biến Đổi Đời Con *Duet: Duy Phạm, Trâm Hoàng*

03/12/23 Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay A 

Chúa là mạch nước nguồn sống

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Khát Xa Nguồn *New*

ĐC:  Đừng Cứng Lòng 1 Đô Nguyễn) 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Đôi Tay Con Dâng 

HL: Mong Chẳng Còn Gì 

03/19/23 Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay A

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là nguồn ánh sáng

NL: Dẫn Bước Con Đi 

ĐC: Chúa Chăn Nuôi Tôi (Liễu Nguyễn) 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Của Lễ Hy Sinh 

HL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ  *Vinh Hoàng*

03/26/23 Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay A

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là sự sống lại và là sự sống

NL: Trên Con Đường Trở Về 

ĐC: Bởi Vì Chúa Xót Thương (Dung Nguyễn) 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL:  Hồi Tâm (Thiên Lý) *Phúc Phan*