June 2022 Thánh Ca C 

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)

ĐC: Lễ Hiện Xuống (Thái Nguyên) *Thịnh* 

DL: Dâng Chúa Trời (Phanxico) 

HL: Không! Con Không Lấn Bước Ngài 

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi

Bè Nam ĐK – Không! Con Không Lấn Bước Ngài
Bè Nữ ĐK – Không! Con Không Lấn Bước Ngài

. . . . . . . . .

6/12/22 Lễ Chúa Ba Ngôi

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) 

ĐC: Lễ Chúa Nhật Ba Ngôi Năm C (Thiên Lý) QN 

DL: Con Dâng Chúa (Phanxico)

RL: Một Giọt Sương (Hùng Lân) 

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy)

. . . . . . . . .

Lễ Cưới Brendan & Lauren – Thứ Bảy 6/18/22

Bè Nữ – Taste and See

Bè Nam – Taste and See

Holy – Thánh Thánh

Lamb of God – Lạy Chiên Thiên Chúa

. . . . . . . . .

NL: Con Bước Lên Bàn Thờ 

ĐC: Thánh Vịnh 109 (Thanh Lâm) *A Đô* 

DL: Dâng Người Cha (Mi Trầm)

HL: Mình Máu Thánh (Thu Lâm) 

KL: Thánh Tâm Chúa Giê Su (Huyền Linh)

. . . . . . . . .

Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

ĐC: Chúa Là Phần Gia Nghiệp (Tường Ân)*Ha 4* – B Dung 

DL: Con Muốn Dâng Ngài (Thiên Lý) 

HL: Khúc Cảm Tạ  (Mai Nguyên Vũ) KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

May 2022 Thánh Ca C

NL: Nào Ta Hãy Mừng Vui (Kim Long) 

ĐC: Chúa Giải Thoát Con TV 29  B. Dung 

DL: Của Lễ Tình Yêu (Ngọc Linh) 

RL: Ở Lại Với Con (Nguyễn Hùng Cường) *Bin* 

Back-up song: Chúa Biết Lòng Con (Ân Đức) 

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) 

Hiệp Lễ 2 Bè hát chung ĐK – Ở Lại Với Con

. . . . . . . . .

​​Chúa là vị Mục Tử tốt lành

NL: Chúa Chiên Lành (Kim Long) 

ĐC: Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (Viễn Xứ) [A Hải]

DL: Bài Ca Dâng Lễ (Thành Tâm)

RL: Chúa là Mục Tử (Trần Anh Linh) 

Bài hát tặng Mẹ: Ước Mơ Của Mẹ 

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

Đồng Phục:

Nữ: Áo dài hoặc đầm màu tự do

Nam: Áo sơ mi màu tự do, áo khoác ngoài là optional

Duet – Ca đoàn hát 1 lần phần “Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con. Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.”

. . . . . . . . . .

Hãy sống yêu thương nhau

NL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh) 

ĐC: Chúc Tụng Chúa Muôn Đời (Đinh Công Huỳnh) (C. Trâm) 

DL: Xin Dâng 2 (Ân Đức) 

RL: Bài Ca Bác Ái (Từ Duyên) 

KL: Kìa Ai (Vinh Hạnh)

. . . . . . . . . .

Bình an của Chúa luôn ở với ta

NL: Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long) 

ĐC: Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Thiên Lý) – M. Liễu 

DL: Có Gì Để Dâng (Từ Duyên) 

RL: Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)  – C. Bình

KL: Xin Vâng (Mi Trầm)

. . . . . . . . . . . . .

Chúa Giêsu lên Trời

NL: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời (Mi Trầm) 

ĐC: Thiên Chúa Ngự Lên (Đinh Công Huỳnh)

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh) 

RL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên) *Duet* 

KL: Ave Maria (Huyền Linh) 

April 2022 Thánh Ca C

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Hãy tha thứ và sống trong sạch

NL: Trên Con Đường Trở Về *NEW*

DC: Thánh Vinh 125 (Thành Lâm)

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời” 

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi) 

RL: Hãy Tha Thứ (Quốc Thái)

KL: ko hát cuối lễ trong mùa chay

Bè Nữ

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) 

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước 

ĐC: Chúa Nhật Lễ Lá TV 21 (Thiên Lý)  

Câu Xướng trước Phúc Âm

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico) 

RL:  Yêsu Yêsu (Patrica 1,3; C. Phuc: 2) 

KL: Mẹ Đứng Đó (Kim Long)


NL: Hoan Ca Phục Sinh (Thế Thông)

Phép Nước: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC:  Chúa Đã Lập Ra TV 117

Ca Tiếp Liên: Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân) 

Alleluia: Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm) 

DL: Lễ Dâng Mùa Phục Sinh ( Nguyễn Hùng Lân) 

RL: Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm) 

KL: Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy)

Bè Nữ
Bè Nam

Đồng Phục:

  • Nữ: áo dài màu tự do
  • Nam: Áo sơ mi trắng, suit màu tự do

Phúc cho kẻ không thấy mà tin

NL: Vui Ca Phục Sinh (Hoài Bắc) 

ĐC: Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Thiên Lý) C Tram  

DL: Tiến Ca Phục Sinh 

RL: Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến)

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)


March 2020 Thánh Ca A

 

3/1/20 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa chịu sự cám dỗ

NL: Bống Mươi Ngày Chay Này (Mai Lợi)

ĐC: Chúa Nhật 1 Mùa Chay A (Xuân Minh) [A. Đô]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL:  Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL: Chân Thành Sám Hối (Thái Nguyên) 

KL: Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu)

3/8/20 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Dân Ngài tuyển chọn // Chúa Biến Hình

NL: Nay Con Trở Về (Mi Trầm)

ĐC: Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Thái Nguyên) [A. Hải]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL:  Hương Trầm (Mây Sơn) 

HL:  Chúa Biến Hình (Hiền Hoà) *NEW*

KL: Xin Chúa Thứ Tha (Đức Dũng) *pg.115

3/15/20 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là mạch nước nguồn sống

NL: Kinh Chay (Nguyễn Duy)

ĐC: Hãy Nghe Tiếng Người (Huỳnh Minh Kỳ) [C. Trâm]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL:  Mong Chẳng Còn Gì (Quang Uy)

KL: Lạy Thánh Giuse (Minh Đệ)

3/22/20 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là nguồn ánh sáng

NL: Dẫn Bước Con Đi (Kim Long)

ĐC: TV22 Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân) [M. Liễu]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

HL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

KL: Lạy Thánh Giuse (Minh Đệ)

3/29/20 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là sự sống lại và là sự sống

NL: Trên Con Đường Trở Về 

ĐC: Bởi Vì Chúa Xót Thương (Tường Ân) [C. Uyên]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL: Hồi Tâm (Thiên Lý) 

KL: Kinh Chay (Nguyễn Duy)

February 2020 Thánh Ca A 

 

2/2/20 Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (Download)

Khiêm tốn, khó nghèo trước mặt Chúa

NL: Bước Vào Cung Thánh 1 (Ngọc Linh) 

ĐC: Vua Hiển Vinh (Mi Giáng)  [M. Liễu]

DL:  Dâng Trọn Cuộc Đời (Phanxico)

HL:  Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy & Phanxico)

KL: Xin Dâng (Mi Trầm)

 

2/9/20 CN Thứ 5 Mùa Thường Niên -Năm A ( Download )

Là ánh sáng và muối ướp cho đời

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên)

ĐC: Người Đã Xuất Hiện (Đinh Công Huỳnh) [C. Uyên]

DL: Nguyện Dâng Lên Chúa (Ngọc Linh)

HL:  Chúa Là Con Đường (Phanxico) [Duet??]

KL: Thắp Sáng Lên Trong Con 

 

2/23/20 CN Thứ 7 Mùa Thường Niên -Năm A (Download)

Yêu thương kẻ ghét ta

NL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

ĐC: Chúa Là Đấng Từ Bi (Tường Ân) [C. Trâm]

DL: Của Lễ Con Dâng – Đinh Công Lý 

HL:  Hãy Tha Thứ (Quốc Thái) [Solo]

KL: Xin Dâng (Mi Trầm)

 

January 2020 Thánh Ca A

1/5/20 Lễ Hiển Linh  -Năm A (Download)

Ngôi sao đã xuất hiện

NL: Lễ Hiển Linh (Phanxico) 

ĐC: Thờ Lạy Chúa TV71 (Viễn Xứ)

DL: Trong Hang Đá Nhỏ (Việt Khôi) 

HL: Ca Mừng Chúa Hiển Linh (Đinh Công Huỳnh)

KL:  Hang Belem (Hai Linh/Minh Chau) 

1/12/20 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  -Năm A (Download)

“Này là con Ta yêu dấu…”

NL: Con Ta Yêu Dấu (Giang Ân) 

ĐC: Trong Bình An (Viễn Xứ)

DL: Xin Trọn Cuộc Đời (Phanxico)

HL: Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm) 

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

1/19/20 Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Thường Niên  -Năm A (Download)

Chúa Kitô Đấng Cứu Thế

NL: Bước Vào Cung Thánh 1 (Ngọc Linh) 

ĐC: Này Con Xin Đến (Tường Ân)

DL: Nguyện Dâng Lên Chúa (Ngọc Linh) 

HL: Tình Thương Nhiệm Mầu (Hồng Trần) 

KL: Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy)

1/26/20 Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Thường  -Năm A (Download)

Tết Nguyên Đán – Chúa Là Ánh Sáng 

NL:  Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ) 

ĐC: Ánh Sáng Cứu Độ (Tường Ân)

DL:  Lễ Dâng Mùa Xuân (Nguyễn Duy)   

HL: Nước Trời Đã Đến Gần (Đinh Công Huỳnh)

KL: Nữ Vương Mùa Xuân (Vũ Mộng Thơ)

       Chúc Xuân – Nguyễn Duy 

December 2019 Thánh Ca C

Mùa Vọng & Giáng Sinh

12/01/19 Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức 

NL: Nhập Lễ Mùa Vọng

ĐC: TV. 121 Tôi Mừng Vui (Kim Long) *pg. 67 [A. Hải] 

DL: Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung) 

HL: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)

KL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ) 

 

12/08/19  Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy ăn năn thống hối

NL: Vui Lên Sion (Thành Tâm) 

ĐC:TV. 71 Hoa Công Lý Triển Nở (Đinh Công Huỳnh) [B. Dung] 

DL: Của Lễ Hy Sinh (Thái Nguyen) *solo*

HL: Hãy Dọn Đường Chúa (Thiên Lý) 

KL: Trời Cao (Duy Tân) 

 

12/15/19  Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy vui mừng

NL: Trời Cao (Duy Tân)

ĐC: TV. 145 Lạy Chúa Xin Cứu Độ (Đinh Công Huỳnh) [C. Uyen] 

DL: Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Thái Nguyên) *Duet or Solo* 

KL: Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ) 

 

12/22/19  Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Thiên Chúa sinh ra

NL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

ĐC: TV. 23 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng  (Thái Nguyên) [C. Trâm]

DL: Hiến Lễ Chờ Mong (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Để Chúa Hiện Diện (Thiên Lý) 

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) 

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

12/25/19 Đại Lễ Chúa Giáng Sinh  (Download)

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần *pg. 227  

ĐC: Tv 97 Giáng Sinh (Thái Nguyên)  [A.Đô] 

Alleluia: Chúa Đã Sinh Ra (Thành Tâm)

DL: Trong Hang Đá Nhỏ (Việt Khôi)

HL: Hội Nhạc Thiên Quốc *pg. 380

BH Tạ Ơn:  Nghe Kể Rằng (Trần Duy)

KL1: Hang Belem (Hai Linh/Minh Chau) *Pg. 77 

KL2: Câu Chúc Giáng Sinh *Pg. 509 

12/29/19 Lễ Thánh Gia (Download)

NL: Gương Thánh Gia (Thiên Lý) *pg. 373

ĐC: TV. 127 Người Tôn Sợ Chúa (Tường Ân)  [M. Liễu] 

DL: Dâng 1 (Nguyễn Duy) *pg. 14

HL: Hội Nhạc Thiên Quốc (Hoàng Diệp) *pg. 380

KL: Cầu Xin Thánh Gia (NKT/Phạm Đình Nhu) *Pg. 225

 

 

November 2019 Thánh Ca C

Lễ Các Thánh (Lễ Buộc) 

11/01/19 Lễ Trọng Thường Niên -Năm C (Download)

NL: Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên) 

ĐC: TV 23. Lễ Các Thánh (Lm. Thái Nguyên) [A. Hải]

Alleluia: Lễ Các Thánh 

DL: Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

HL: Vui Ngày Trở Về (Thành Tâm) *NEW*

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

11/03/19 Chúa Nhật Thứ 31 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi

NL: Lên Đền Thánh (Thành Tâm) 

ĐC: Chúa Nhật 31C Thường Niên (Thiên Lý) [A. Đô]

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Xin Dạy Con Yêu Ngài (Thành Tâm)

KL: Hoa Mân Côi (Kim Long)

11/10/19 Chúa Nhật Thứ 32 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa của kẻ sống

NL: Hỡi Thế Trần (kim Long) *pg. 24 

ĐC: Khi Con Thức Giấc (Đinh Công Huỳnh) [C. Trâm]

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL:  Chúa là Con Đường (Phanxico) 

KL: Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long) 

11/17/19 Chúa Nhật Thứ 33 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy bền đỗ, sẽ giữ được linh hồn

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy) *pg. 91

ĐC: Chúa Cai Quản Chư Dân (Đinh Công Huỳnh) [B. Dung]

DL: Xin Dâng 6 (Tiến Dũng) *pg. 5

HL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Tuyên) 

KL: Vì Danh Chúa (Kim Long) 

Bổn Mạng 2019 Năm C 

11/24/19 Lễ Chúa Kitô Vua- Năm C (Download)

Lạy Ngài khi nào về Nước Ngài xin nhớ đến tôi

NL: Hoan Hô Vua Giêsu (Phạm Liên Hùng) *pg. 35

ĐC: Sung Sướng Biết Bao (Viễn Sứ)

Alleluia: Lễ Kito Vua (Cao Thanh Hoàng) *pg.3

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Giêsu Xin Nhớ Đến Con (Jacque Berthiér)

       Lạy Ngài Xin Nhớ Đến Con (Huỳnh Minh Kỳ) 

       Giêsu Vua Muôn Vua (Huyền Linh) 

Tạ Ơn: Bài Ca Yêu Thương (Ngọc Linh)

KL:  Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên) *Pg. 391