May 2022 Thánh Ca C

NL: Nào Ta Hãy Mừng Vui (Kim Long) 

ĐC: Chúa Giải Thoát Con TV 29  B. Dung 

DL: Của Lễ Tình Yêu (Ngọc Linh) 

RL: Ở Lại Với Con (Nguyễn Hùng Cường) *Bin* 

Back-up song: Chúa Biết Lòng Con (Ân Đức) 

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) 

Hiệp Lễ 2 Bè hát chung ĐK – Ở Lại Với Con

. . . . . . . . .

​​Chúa là vị Mục Tử tốt lành

NL: Chúa Chiên Lành (Kim Long) 

ĐC: Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (Viễn Xứ) [A Hải]

DL: Bài Ca Dâng Lễ (Thành Tâm)

RL: Chúa là Mục Tử (Trần Anh Linh) 

Bài hát tặng Mẹ: Ước Mơ Của Mẹ 

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

Đồng Phục:

Nữ: Áo dài hoặc đầm màu tự do

Nam: Áo sơ mi màu tự do, áo khoác ngoài là optional

Duet – Ca đoàn hát 1 lần phần “Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con. Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.”

. . . . . . . . . .

Hãy sống yêu thương nhau

NL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh) 

ĐC: Chúc Tụng Chúa Muôn Đời (Đinh Công Huỳnh) (C. Trâm) 

DL: Xin Dâng 2 (Ân Đức) 

RL: Bài Ca Bác Ái (Từ Duyên) 

KL: Kìa Ai (Vinh Hạnh)

. . . . . . . . . .

Bình an của Chúa luôn ở với ta

NL: Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long) 

ĐC: Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Thiên Lý) – M. Liễu 

DL: Có Gì Để Dâng (Từ Duyên) 

RL: Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)  – C. Bình

KL: Xin Vâng (Mi Trầm)

. . . . . . . . . . . . .

Chúa Giêsu lên Trời

NL: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời (Mi Trầm) 

ĐC: *Mai Nhi* 

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh) 

RL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên) *Duet* 

KL: Ave Maria (Huyền Linh) 

April 2022 Thánh Ca C

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Hãy tha thứ và sống trong sạch

NL: Trên Con Đường Trở Về *NEW*

DC: Thánh Vinh 125 (Thành Lâm)

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời” 

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi) 

RL: Hãy Tha Thứ (Quốc Thái)

KL: ko hát cuối lễ trong mùa chay

Bè Nữ

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) 

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước 

ĐC: Chúa Nhật Lễ Lá TV 21 (Thiên Lý)  

Câu Xướng trước Phúc Âm

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico) 

RL:  Yêsu Yêsu (Patrica 1,3; C. Phuc: 2) 

KL: Mẹ Đứng Đó (Kim Long)


NL: Hoan Ca Phục Sinh (Thế Thông)

Phép Nước: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC:  Chúa Đã Lập Ra TV 117

Ca Tiếp Liên: Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân) 

Alleluia: Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm) 

DL: Lễ Dâng Mùa Phục Sinh ( Nguyễn Hùng Lân) 

RL: Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm) 

KL: Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy)

Bè Nữ
Bè Nam

Đồng Phục:

  • Nữ: áo dài màu tự do
  • Nam: Áo sơ mi trắng, suit màu tự do

Phúc cho kẻ không thấy mà tin

NL: Vui Ca Phục Sinh (Hoài Bắc) 

ĐC: Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Thiên Lý) C Tram  

DL: Tiến Ca Phục Sinh 

RL: Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến)

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)