July 2017 Thánh Ca

7/02/2017 CN 13 TN

Ca Đoàn nghỉ hát tuần này. Nhóm Thánh Ca sẽ phụng vụ thay.

 

7/09/2017 CN 14 TN – Đến Với Chúa Để Được Bình An

NL: Về Bên Chúa (Nguyễn Duy) 

ĐC: TV144-Xin Chúc Tụng Thánh Danh(Cao Thanh Hoàng) 

DL:  Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô) 

RL: Trong Trái Tim Chúa (Phanxicô) 

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) 

 

7/16/2017 CN 15 TN – Dụ Ngôn Người Gieo Giống

NL: Ca Nhập Lễ 1 (Nguyễn Văn Trinh) 

ĐC:TV64-CN 15 Thường Niên (Thái Nguyên) 

DL: Như Hạt Miến (Thành Tâm) 

RL: Hạt Giống Nảy Mầm (Đinh Công Huỳnh) 

KL: Mẹ Chúa Vinh Quang (Nguyễn Khắc Tuấn) 

 

7/23/2017 CN 16 TN – Chúa Vẫn Chờ Đợi Ta Ăn Năn 

NL: Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh) 

ĐC: TV85-CN 16 Quanh Năm-A(Xuân Minh) 

DL: Thân Lúa Miến (Mi Trầm) 

RL: Biết Chúa Biết Con (Ân Đức) 

KL: Tiếng Hát Thiên Thu (Dao Kim) 

 

7/30/2017 CN 17 TN – Nước Trời Là Một Kho Tàng Quý Giá

NL: Cho Nước Trời Mai Sau (Nguyễn Duy) 

ĐC: TV118-Yêu Chuộng Luật Chúa (Hoa Phượng Vi) 

DL: Lễ Vật Tri Ân (Unknown) 

RL: Hãy Luôn Từ Bỏ (Từ Duyên) 

KL: Sao Biển (Tâm Bảo) 

June 2017 Thánh Ca

6/04/2017 Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm) *pg. 163

ĐC: TV 103 – Lạy Chúa Xin Sai (Unknown) *pg. 274 

DL: Của Lễ Tinh Tuyền (Giang Ân) *pg. 368

RL: Tặng Phẩm Thần Linh (Trầm Hương) *pg. 412

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi (Unknown) *Pg. 257a

6/11/2017 Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Chúa Ba Ngôi 

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) *pg. 164

ĐC: TV 3 – Lễ Chúa Ba Ngôi A (Đỗ Vy Hạ) *pg. 241 

DL: Thượng Tiến Lên Ba Ngôi (Nguyễn Quang Hùng) *pg. 480

RL: Vinh Danh Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Duy) *pg.413

KL: Vinh Danh Ba Ngôi (Xuân Thảo) *pg.496

6/18/2017 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Ta Là Bánh Hằng Sống

Father’s Day

NL: Chúa Dưỡng Nuôi (HVH) *Pg. 255

ĐC: TV 147 – Hãy Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ) *pg. 242 

DL: Thành Tâm Thờ Kính (Kim Long) *pg. 177

RL: Chính Mình Máu Thánh (Tri Văn Trinh) *pg.525

Tặng Cha: Tình Cha Yêu (Tin Yêu-2009) *pg. 254

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) *pg. 75 (Lời 1 + 2)

6/25/2017 Chúa Nhật XII Thường Niên – Mạnh Dạn Tuyên Xưng Đức Kitô 

NL: Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ) *pg. 87

ĐC: TV 68 – CN 12 Quanh Năm (Xuân Minh) *NEW

DL: Dâng Ngài (Thy Yên) *pg. 27

RL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Tuyên) *pg,526

KL: Sao Biển (Tâm Bảo) *Pg. 286

MAY 2017 Thánh Ca (Tháng Mân Côi)

5/07/2017 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa là Vị Mục Tử tốt lành

NL: Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)  *pg.520

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 22 – Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 252b 

DL: Dâng Lên Chúa Nhân Hiền (Unknown) *pg. 62

RL: Chúa Là Mục Tử (Trần Anh Linh) *pg. 149

KL: Tháng Hoa (Duy Tân) *Pg. 161

5/14/2017 Chúa Nhật V Phục Sinh – Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống

Mother’s Day

NL: Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy) *pg. 143

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 32-Xin Đổ Lòng Từ Bi (Mi Giáng) *pg. 3 

DL: Nhạc Khúc Yêu Thương (Từ Duyên) *pg. 197

RL: Niềm Vui Chiến Thắng (Đinh Công Huỳnh) *pg.522

Tặng Mẹ: Cám Ơn Mẹ (Unknown) *pg. 479

KL: Mẹ Muôn Hoa (Hải Nguyễn) *Pg. 162

5/21/2017 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Yêu mến là chu toàn Lề Luật

NL: Bài Ca Phục Sinh (Đỗ Vy Hạ) *pg. 150

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 65 – Toàn Thể Đất Nước, Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Cao Minh Thắng) *pg. 190

DL: Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm) *pg. 178

RL: Mến Chúa Yêu Người (Thiên Lý) *pg. 334

KL: Trước Toà Dâng Hoa (Hải Nguyễn) *Pg. 171

5/28/2017 Lễ Thăng Thiên – Chúa Lên Trời 

NL: Chúa Lên Trời (Hoài Đức) *pg. 155

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 46 – Thiên Chúa Ngự Lên (Thành Tâm) *pg. 516b

DL: Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Hạ Vy) *pg. 189

RL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên) *pg. 481

KL: Chúa Lên Trời (Phạm Liên Hùng) *Pg. 256

APRIL 2017 Thánh Ca

4/2/2017 Chúa Nhật V Mùa Chay – Chúa là sự sống lại và là sự sống ̣

NL: Trở Về Bên Chúa  (Đỗ Vy Hạ) 

ĐC: TV 129 – CN 5 Mùa Chay (Thái Nguyên)

DL: Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)

RL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha) 

KL: Tạ Lễ Với Mẹ (Thành Tâm) 

 

4/9/2017 Chúa Nhật Lễ Lá – Vinh Quang và Thập Giá 

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) 

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC: TV21 – Sao Ngài Bỏ Tôi (Hải Nguyễn)

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) 

RL: Xin Vâng Ý Cha (Thành Tâm) 

KL: Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

 

4/14/2017 Thứ Sáu Tuần Thánh – Thập Giá và Tình Yêu 

(Không có hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, và Alleluia)

ĐC: TV 30 – Thứ Sáu Tuần Thánh (Thái Nguyên)

Câu Xướng Phúc Âm

“Đức Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.”

Bài Thương Khó (Ban Phụng Vụ sẽ đọc)

***Sau phần Lời Nguyện đến phần Biểu Dương Thánh Giá (Ca đoàn hát “Chúng ta hãy đến thờ lậy” mỗi khi linh mục xướng “Đây là gỗ thánh giá….”

(Pianist only) Suy Tôn Thánh Giá

Hôn Chân Thánh Giá 1: Yêsu, Yêsu! (Thành Tâm)   

Hôn Chân Thánh Giá 2: Suy Tôn Thánh Giá (Trinh Nguyễn) 

RL1: Tình Yêu Và Thập Giá (Giang Ân) 

RL2: Canvê Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh) 

(Maybe): Người Ở Đâu (Lại Quốc Hùng)

 

4/16/2017 Chúa Nhật Phục Sinh – Hãy vui mừng vì Chúa đã sống lại

NL: Hoan Ca Phục Sinh (Nguyễn Duy)

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC: TV 117 –  Chúa Đã Lập Ra (Đinh Công Huỳnh)

Ca Tiếp Liên: Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân) 

Aleluia – Chúa Nhật Phục Sinh

DL: Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)

RL: Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

KL: Chúa Phục Sinh (Kim Long)

 

4/23/2017 Chúa Nhật II Phục Sinh – Phúc cho những ai không thấy mà tin

NL: Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm/Sỹ Tín)

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC: TV 117 – Hãy Tạ Ơn Chúa (Cao Thanh Hoàng)

DL: Xin Dâng 2 (Ân Đức) 

RL: Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến/Vũ Đình Ân)

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)

 

4/30/2017 Chúa Nhật III Phục Sinh – Sống Lời Chúa 

NL: Nào Ta Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC: TV 15 – Đường Lối Trường Sinh (Cao Thanh Hoàng)

DL: Bài Ca Dâng Lễ (Thành Tâm)

RL: Trên Đường Emmau (Thành Tâm)

KL: Chúa Đã Sống Lại (Phương Anh) 

March 2017 Thánh Ca

CN I Mùa Chay A 3/5/2017 — Chúa chịu sự cám giỗ 

NL: Quỳ Bên Cung Thánh (Uknown)

ĐC: TV 50 – CN I Mùa Chay (Xuân Minh)

“Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Ngài.”

DL: Ca Khúc Trầm Hương (Đào Kim)

RL: Có Biết Bao Điều (Thái Nguyên)

KL: Cầu Xin Thánh Gia (PDN/NKT)

 

CN II Mùa Chay A 3/12/2017 — Dân Ngài tuyển chọn

NL: Nguyện Chúa Chí Ái (Kim Long)

ĐC: TV32-Xin Đổ Tình Thương (Cao Thanh Hoàng)

“Xin tuôn đổ tình thương xuống trên chúng con, ôi lạy Chúa như chúng con hằng cậy trông nơi Ngài.”

DL: Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm)

RL:Tâm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

KL: Bốn Mươi Ngày Chay (Mai Lợi)

 

CN III Mùa Chay A 3/19/2017 — Chúa là mạch nước nguồn sống

NL: Trở Về Bên Chúa (Đổ Vy Hạ)

ĐC: TV94-Đừng Cừng Lòng (Cao Thanh Hoàng)

“Ngày hôm nay ước chi anh em nghe tiếng Chúa, Người phán: Các ngươi đừng cứng lòng.”

DL: Xin Dâng 6 (Tiến Dũng)

RL: Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

KL: Tiếng Vang (Trần Hùng Dũng)

 

CN IV Mùa Chay A 3/26/2017 — Chúa là nguồn ánh sáng

NL: Dẫn Bước Con Đi (Kim Long)

ĐC: TV 22 – Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân)

“Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn phải lo gì.”

DL: Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)

RL: Ánh Sáng Và Bóng Tối (Đinh Công Huỳnh)

KL: Kinh Chay (Nguyễn Duy)

February 2017 Thánh Ca

CN Thường Niên 5A 2/5/2017 — Mỗi người là ánh sáng và muối ướp cho đời 

NL: Dẫn Bước Con Đi (Kim Long)

ĐC: TV 111—  Người Như Sự Sáng (Mi Giáng)

“Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.”

DL: Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

RL: Tâm Tình Hiến Dâng (Lm. Oanh Song Lâm)

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

 

CN Thường Niên 6A 2/12/2017 — Luật pháp Chúa kiện toàn luật củ

NL: Hỡi Thế Trần (Kim Long)

ĐC: TV 118— CN 6 Thường Niên A (Thái Nguyên)

“Phúc cho những ai tiến thân trong lề luật Chúa.”

DL: Dâng Bánh (Nguyễn Duy Vi)

RL: Suy Tôn Lời Chúa (Nguyễn Duy)

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy)

 

CN Thường Niên 7A 2/19/2017 — Hãy yêu thương kẻ thù

NL: Tiến Tới (Unknown)

ĐC: TV102-Chúa Đấng Từ Bi (Cao Thanh Hoàng)

“Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm bất bình và hết sức khoan dung.”

DL: Lễ Vật Hoà Bình (Unknown)

RL: Nguồn Sống Yêu Thương (Nguyễn Duy)

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

 

CN Thường Niên 8A 2/26/2017 — Hãy tìm kiếm nước Chúa 

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu)

ĐC: TV 61— Chúa Nhật 8 Quanh Năm-A (Xuân Minh)

“Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.”

DL: Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh)

RL: Lo Gì (Đức Dũng)

KL: Trong Tình Yêu Mẹ (Thế Thông)

December 2016 Thánh Ca – Mừng Chúa Giáng Sinh

CN II Mùa Vọng A 12/4/2016 — Hãy ăn năn thống hối 

NL: Nguyện Trời Cao (Kim Long)

ĐC: TV 71— Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Thiên Lý)

“Sự công chính với niềm hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong triều đại Người. ”

DL: Hiến Lễ Chờ Mong (Đinh Công Huỳnh)

RL: Hãy Dọn Đường (Mi Trầm)

KL: Trông Chờ Chúa Đến (Lan Thanh) **Hát câu 2**

CN III Mùa Vọng A 12/11/2016 — Hãy vui mừng 

NL: Vui Lên Sion (Thành Tâm)

ĐC: TV 145— Lạy Chúa! Xin Cứu Độ (Đinh Công Huỳnh)

“Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.”

DL: Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

RL: Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Thái Nguyên)

KL: Trông Đợi (J. Bình)

CN IV Mùa Vọng A 12/18/2016 — Thiên Chúa sinh ra

NL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

ĐC: TV 23— Chúa Sẽ Ngự Vào (Cao Thanh Hoàng)

“Chúa sẽ ngự vào, Người là Đức Vua Hiển Vinh. ” (2x)

DL: Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh) **Hát câu 3-4**

RL: Đợi Trông Đấng Cứu Tinh (Đinh Công Huỳnh)

KL: Trời Cao Hỡi (Thành Tâm)

Thứ Bảy Mùa Vọng Năm A 12/24/2016 — Lễ Vọng Giáng Sinh 

Christmas Eve

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần (Hoàng Kim)

ĐC: TV 95—Lễ Đêm Giáng Sinh (Thiên Lý)

“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta.”

DL: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Phương Anh)

RL1Vinh Danh Thiên Chúa (Hải Linh)

RL2Quê Hương Thượng Đế (Thành Tâm)

KL: Chúa Đã Sinh Ra (Thành Tâm)

CN Giáng Sinh Năm A 12/25/2016 — Lễ Giáng Sinh 

Christmas

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần (Hoàng Kim)

ĐC: TV97-Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (Lm. Nguyễn Hùng Cường)

DL: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Phương Anh)

RL: Nhạc Khúc Đêm Đông (Đinh Công Huỳnh)

KL1: Hang Bêlem (Hải Linh/Minh Châu)

KL2: Câu Chúc Giáng Sinh (Cổ Ca Anh)