April 2023 – Thánh Ca Năm A

4/2/23 Chúa Nhật Lễ Lá

* Nữ: Áo Dài Đỏ; Nam: Sơ Mi, Quần Tây*

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) 

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước 

ĐC: Chúa Nhật Lễ Lá TV 21 (Thiên Lý) (Cantor: Đô Nguyễn

Câu Xướng trước Phúc Âm

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico) 

RL:  Phó Thác (Nguyễn Duy)


4/07/23 Thứ 6 Tuần Thánh

*Choir Robe*

(Không hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh)

NL: ko có phần Nhập Lễ 

ĐC: Con Xin Phó Thác TV 30 – (Cantor: Thịnh Phạm) 

Câu Xướng trước Phúc Âm (thay cho Alleluia) 

DL: ko có phần Dâng Lễ 

***Sau phần Lời Nguyện đến phần Biểu Dương Thánh Giá 

Biểu Dương Thánh Giá: Suy Tôn Thánh Giá 

Hôn Chân Thánh Giá (Intro- ĐK only): Dân Ta Ơi 

Hôn Chân Thánh Giá 1: Lặng (Trần Tuấn) (Solo: Kiều Trịnh)  

Hôn Chân Thánh Giá 2: Suy Tôn Thánh Giá (Trinh Nguyên) 

RL1: Canve Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh) (Solo: Duy Phạm) 

RL2: Thập Giá Đồi Cao

Rước Kiệu: Nơi Vườn Yetsemani  (only sing first 2 pages)  

Cầu Nguyện

Thập Giá Đời Con 9 (Solo: Đô Nguyễn) 

Con Đường Thập Giá (Solo: Vinh Hoàng) 

Extra: Lạy Ngài Xin Nhớ Đến Con Huỳnh Minh Kỳ