March 2023

03/05/23 Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay A

Dân Ngài tuyển chọn

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

English Mass Setting/ Bộ Lễ (BL) Tiếng Anh

NL: Nguyện Chúa Chí Ái (Hoàng Khánh, Kim Long)

BL: Lord, Have Mercy/Kinh Thương Xót 

ĐC: Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Bình Lê) 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Hương Trầm

BL: Holy/Thánh Thánh

BL: Lamb of God/Lạy Chiên Thiên Chúa

HL:  Tình Yêu Chúa Biến Đổi Đời Con *Duet: Duy Phạm, Trâm Hoàng*

03/12/23 Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay A 

Chúa là mạch nước nguồn sống

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Khát Xa Nguồn *New*

ĐC:  Đừng Cứng Lòng 1 Đô Nguyễn) 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Đôi Tay Con Dâng 

HL: Mong Chẳng Còn Gì 

03/19/23 Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay A

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là nguồn ánh sáng

NL: Dẫn Bước Con Đi 

ĐC: Chúa Chăn Nuôi Tôi (Liễu Nguyễn) 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Của Lễ Hy Sinh 

HL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ  *Vinh Hoàng*

03/26/23 Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay A

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là sự sống lại và là sự sống

NL: Trên Con Đường Trở Về 

ĐC: Bởi Vì Chúa Xót Thương (Dung Nguyễn) 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL:  Hồi Tâm (Thiên Lý) *Phúc Phan*