Nov 2022 Thánh Ca C

11/02/22 Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Hát bộ lễ Seraphim

NL: Quỳ Bên Cung Thánh (Kim Long) 

ĐC:CN31ATN (Hải) 

DL: Dâng Niềm Cảm Mến 

HL:Hy Lễ Cuối Cùng 

KL: Từ Chốn Luyện Hình

——————————————-

11/06/22 Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Thiên Chúa của kẻ sống

NL: Bless the Lord/ Hãy Chúc Tụng 

ĐC: CN32 TN (Trâm) 

DL:Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Chúa Là Con Đường 

KL: Từ Chốn Luyện Hình

——————————————————

11/13/22 Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

Hãy bền đỗ, sẽ giữ được linh hồn

NL:  Con Bước Lên Bàn Thờ 

ĐC: Thanh Vịnh 97 (Thái Nguyên) (Vinh)

DL: Của Lễ Hy Sinh 

HL:  Trông Cây Chúa 

KL: Từ Chốn Luyện Hình

———————————————————–

11/20/22 CN Thứ 34 -Lễ Chúa Kitô Vua

Bổn Mạng 

NLHoan Hô Vua Giêsu (Phạm Liên Hùng) 

ĐCSung Sướng Biết Bao (Viễn Sứ) – A. Hải

Alleluia: Lễ Kito Vua (Cao Thanh Hoàng) 

DLCủa Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL:

Tạ ƠnBiển Trời Yêu Thương (Ngọc Linh)  – A. Duy

KLKhúc Ca Tạ Ơn (Thy Yên)

———————————————

11/24/22 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam & Lễ Tạ Ơn 

Hãy làm sinh lợi nén bạc Chúa trao phó

NL: Con Bước Lên Bàn Thờ 

ĐC: TV125  – A. Thiên Ân

DL: Của Lễ Hy Sinh 

HL: Bài Ca Ngàn Trùng  – Vinh

KL: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ

——————————————————

11/27/22 Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng- Năm A

Hãy tỉnh thức

NL: Nguyện Trời Cao 

ĐC: TV 121B – Thịnh 

DL: Lễ Dâng 

HL: Vươn Cao Linh Hồn 

KL: Nguyện Mùa Vọng