October 2022 Thánh Ca C 

10/2/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Sức mạnh của niềm tin

NL: Chung Lời Tạ Ơn 

ĐC: CN27 TN (Thiên Lý) (Thịnh) 

DL: Dâng Ngài (Thy Yên) 

HL:  Trông Cây Chúa 

 In Every Age (Trải Qua Mọi Đời)

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ 

——————————

10/9/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Hãy biết sống tri ân và cảm tạ

NL: Về Nơi Đây 

ĐC: Thanh Vịnh 97 (Thái Nguyên) (Vinh)

DL: Dâng Niềm Cảm Mến 

HL: Khúc Cảm Tạ 

KL: Con Xin Dâng Mẹ

——————————–

~~~~~NEW SONGS~~~~~

Nhập Lễ:

Dâng Lễ:

Hiệp Lễ:

Bộ Lễ (English)