August 2022 Thánh Ca C

Hãy luôn sẳn sàng chờ đợi Chúa

NL:  Di Ve Nha Chua (Ngoc Linh)

ĐC: Dâng Tộc Mà Chúa Chọn (A Hải) 

DL: Con Xin Tien Dang Len (Kim Long)

HL: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)

KLXin Vâng (Mi Trầm)


8/14/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Chiến đấu cho niềm tin

NL: Ngợi Ca ( Nguyễn Duy) 

ĐC:  TBA

DL: Xin Dâng 16 “Về Cùng Cha” (Nguyễn Tiến Dũng)

HL: Xin Them Long Tin (Dinh Cong Huynh)

KL: Cung Chuc Trinh Vuong (Hoai Duc)


8/21/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Hãy sống nên trọn lành để được cứu độ

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên)

ĐC: Loan Báo Tin Mừng (Tường Ân) – B. Dung  

DL: Dang Chua Doi Tay Nho Be (Dinh Cong Huynh) *NEW*

HL: TBA

KL: TBA


8/28/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Hãy sống khiêm nhường

NL:TBA

ĐC: Lòng Chúa Nhân Từ (Viễn Xứ)

DL: Lời Dâng 1 (Nguyễn Duy) *NEW*

HL: TBA

KL: TBA