August 2022 Thánh Ca C

Hãy luôn sẳn sàng chờ đợi Chúa

NL:  Di Ve Nha Chua (Ngoc Linh)

ĐC: Dâng Tộc Mà Chúa Chọn (A Hải) 

DL: Con Xin Tien Dang Len (Kim Long)

HL: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)

KLXin Vâng (Mi Trầm)


8/14/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

Chiến đấu cho niềm tin

NL: Ngợi Ca ( Nguyễn Duy) 

ĐCChúa Nhật 20 Thường Niên (Thái Nguyên)

DL: Xin Dâng 16 “Về Cùng Cha” (Nguyễn Tiến Dũng)

HL: Xin Them Long Tin (Dinh Cong Huynh)

KL: Cung Chuc Trinh Vuong (Hoai Duc)


8/21/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Hãy sống nên trọn lành để được cứu độ

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên)

ĐC: Loan Báo Tin Mừng (Tường Ân) – B. Dung  

DL: Dang Chua Doi Tay Nho Be (Dinh Cong Huynh) *NEW*

HL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

KL: Ave Maria, Con Dâng Lời (Huyền Linh) 


8/28/22 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

Hãy sống khiêm nhường

NL: Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân) 

ĐC: Lòng Chúa Nhân Từ (Viễn Xứ)

DL: Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha) 

HL: Biết Chúa, Biết Con (Lm. Ân Đức)

KL: Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)