July 2022 Thánh Ca C

Ra đi rao giảng Tin Mừng 

NL: Ngợi Ca (Nguyễn Duy) 

ĐC: Chúa Nhật 14C (Thái Nguyên) C. Uyên

DL: Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxico) 

HL: Đẹp Thay (Mi Trầm) 

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino) 

. . . . . . . .

Lắng nghe Lời Chúa

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu) 

ĐC: Ai Sẽ Được Cư Ngụ (Mi Giáng) [C. Bình]

DL:Lời Thiêng (Xuân Tưởng) 

HL: Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy) 

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy) 

. . . . . . . .

Hãy kiên tâm khi cầu nguyện

NL: Con Hân Hoan (Kim Long) 

ĐC: Chúa Đã Nhậm Lời Con (Tường Ân) [Vinh]

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý) 

HL: Chúng Con Cần Đến Chúa (Phanxico) 

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức) 

 

Hãy tìm kiếm những sự trên trời

NL:  Cùng Về Nhà Cha (Lữ Hành) *NEW*

ĐC:  Đừng Cứng Lòng (Tường Ân)  [Tv. 94] *Thiên Ân* 

DL: Dâng Chúc (Thy Yên)

HL: Cát Biển Sao Trời

Chẳng Còn Lại Gì (Lm. Thái Nguyên) *NEW*

KL: Sao Biển (Tâm Bảo)