April 2022 Thánh Ca C

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Hãy tha thứ và sống trong sạch

NL: Trên Con Đường Trở Về *NEW*

DC: Thánh Vinh 125 (Thành Lâm)

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời” 

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi) 

RL: Hãy Tha Thứ (Quốc Thái)

KL: ko hát cuối lễ trong mùa chay

Bè Nữ

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) 

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước 

ĐC: Chúa Nhật Lễ Lá TV 21 (Thiên Lý)  

Câu Xướng trước Phúc Âm

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico) 

RL:  Yêsu Yêsu (Patrica 1,3; C. Phuc: 2) 

KL: Mẹ Đứng Đó (Kim Long)


NL: Hoan Ca Phục Sinh (Thế Thông)

Phép Nước: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC:  Chúa Đã Lập Ra TV 117

Ca Tiếp Liên: Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân) 

Alleluia: Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm) 

DL: Lễ Dâng Mùa Phục Sinh ( Nguyễn Hùng Lân) 

RL: Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm) 

KL: Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy)

Bè Nữ
Bè Nam

Đồng Phục:

  • Nữ: áo dài màu tự do
  • Nam: Áo sơ mi trắng, suit màu tự do

Phúc cho kẻ không thấy mà tin

NL: Vui Ca Phục Sinh (Hoài Bắc) 

ĐC: Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Thiên Lý) C Tram  

DL: Tiến Ca Phục Sinh 

RL: Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến)

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)