March 2020 Thánh Ca A

 

3/1/20 Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa chịu sự cám dỗ

NL: Bống Mươi Ngày Chay Này (Mai Lợi)

ĐC: Chúa Nhật 1 Mùa Chay A (Xuân Minh) [A. Đô]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL:  Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL: Chân Thành Sám Hối (Thái Nguyên) 

KL: Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu)

3/8/20 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Dân Ngài tuyển chọn // Chúa Biến Hình

NL: Nay Con Trở Về (Mi Trầm)

ĐC: Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Thái Nguyên) [A. Hải]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL:  Hương Trầm (Mây Sơn) 

HL:  Chúa Biến Hình (Hiền Hoà) *NEW*

KL: Xin Chúa Thứ Tha (Đức Dũng) *pg.115

3/15/20 Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là mạch nước nguồn sống

NL: Kinh Chay (Nguyễn Duy)

ĐC: Hãy Nghe Tiếng Người (Huỳnh Minh Kỳ) [C. Trâm]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL:  Mong Chẳng Còn Gì (Quang Uy)

KL: Lạy Thánh Giuse (Minh Đệ)

3/22/20 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là nguồn ánh sáng

NL: Dẫn Bước Con Đi (Kim Long)

ĐC: TV22 Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân) [M. Liễu]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

HL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

KL: Lạy Thánh Giuse (Minh Đệ)

3/29/20 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA**Hát bộ lễ Seraphim

Chúa là sự sống lại và là sự sống

NL: Trên Con Đường Trở Về 

ĐC: Bởi Vì Chúa Xót Thương (Tường Ân) [C. Uyên]

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): Hãy ngợi khen danh Chúa Cứu Thế, Vua vinh hiển muôn ngàn đời”

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh)

HL: Hồi Tâm (Thiên Lý) 

KL: Kinh Chay (Nguyễn Duy)