Tết Nguyên Đán- Mùng 1 

01/25/2019  (Download)

NL: Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ) 

ĐC: TV. 8 Lễ Mùng 1 Tết (Thái Nguyên)  [M. Liễu]

       Alleluia Lễ Mùng 1 (Thiên Lý) 

DL: Lễ Dâng Mùa Xuân (Nguyễn Duy)   

RL: Xuân Hồng Ngày Mới (Thái Nguyên) *NEW*

KL: Nữ Vương Mùa Xuân (Vũ Mộng Thơ) *pg.86

        Chúc Xuân – Nguyễn Duy