February 2020 Thánh Ca A 

 

2/2/20 Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (Download)

Khiêm tốn, khó nghèo trước mặt Chúa

NL: Bước Vào Cung Thánh 1 (Ngọc Linh) 

ĐC: Vua Hiển Vinh (Mi Giáng)  [M. Liễu]

DL:  Dâng Trọn Cuộc Đời (Phanxico)

HL:  Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy & Phanxico)

KL: Xin Dâng (Mi Trầm)

 

2/9/20 CN Thứ 5 Mùa Thường Niên -Năm A ( Download )

Là ánh sáng và muối ướp cho đời

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên)

ĐC: Người Đã Xuất Hiện (Đinh Công Huỳnh) [C. Uyên]

DL: Nguyện Dâng Lên Chúa (Ngọc Linh)

HL:  Chúa Là Con Đường (Phanxico) [Duet??]

KL: Thắp Sáng Lên Trong Con 

 

2/23/20 CN Thứ 7 Mùa Thường Niên -Năm A (Download)

Yêu thương kẻ ghét ta

NL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

ĐC: Chúa Là Đấng Từ Bi (Tường Ân) [C. Trâm]

DL: Của Lễ Con Dâng – Đinh Công Lý 

HL:  Hãy Tha Thứ (Quốc Thái) [Solo]

KL: Xin Dâng (Mi Trầm)