January 2020 Thánh Ca A

1/5/20 Lễ Hiển Linh  -Năm A (Download)

Ngôi sao đã xuất hiện

NL: Lễ Hiển Linh (Phanxico) 

ĐC: Thờ Lạy Chúa TV71 (Viễn Xứ)

DL: Trong Hang Đá Nhỏ (Việt Khôi) 

HL: Ca Mừng Chúa Hiển Linh (Đinh Công Huỳnh)

KL:  Hang Belem (Hai Linh/Minh Chau) 

1/12/20 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  -Năm A (Download)

“Này là con Ta yêu dấu…”

NL: Con Ta Yêu Dấu (Giang Ân) 

ĐC: Trong Bình An (Viễn Xứ)

DL: Xin Trọn Cuộc Đời (Phanxico)

HL: Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm) 

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

1/19/20 Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Thường Niên  -Năm A (Download)

Chúa Kitô Đấng Cứu Thế

NL: Bước Vào Cung Thánh 1 (Ngọc Linh) 

ĐC: Này Con Xin Đến (Tường Ân)

DL: Nguyện Dâng Lên Chúa (Ngọc Linh) 

HL: Tình Thương Nhiệm Mầu (Hồng Trần) 

KL: Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy)

1/26/20 Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Thường  -Năm A (Download)

Tết Nguyên Đán – Chúa Là Ánh Sáng 

NL:  Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ) 

ĐC: Ánh Sáng Cứu Độ (Tường Ân)

DL:  Lễ Dâng Mùa Xuân (Nguyễn Duy)   

HL: Nước Trời Đã Đến Gần (Đinh Công Huỳnh)

KL: Nữ Vương Mùa Xuân (Vũ Mộng Thơ)

       Chúc Xuân – Nguyễn Duy