December 2019 Thánh Ca C

Mùa Vọng & Giáng Sinh

12/01/19 Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức 

NL: Nhập Lễ Mùa Vọng

ĐC: TV. 121 Tôi Mừng Vui (Kim Long) *pg. 67 [A. Hải] 

DL: Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung) 

HL: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh)

KL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ) 

 

12/08/19  Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy ăn năn thống hối

NL: Vui Lên Sion (Thành Tâm) 

ĐC:TV. 71 Hoa Công Lý Triển Nở (Đinh Công Huỳnh) [B. Dung] 

DL: Của Lễ Hy Sinh (Thái Nguyen) *solo*

HL: Hãy Dọn Đường Chúa (Thiên Lý) 

KL: Trời Cao (Duy Tân) 

 

12/15/19  Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Hãy vui mừng

NL: Trời Cao (Duy Tân)

ĐC: TV. 145 Lạy Chúa Xin Cứu Độ (Đinh Công Huỳnh) [C. Uyen] 

DL: Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Thái Nguyên) *Duet or Solo* 

KL: Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ) 

 

12/22/19  Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng -Năm A (Download)

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH **

Chủ Đề: Thiên Chúa sinh ra

NL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

ĐC: TV. 23 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng  (Thái Nguyên) [C. Trâm]

DL: Hiến Lễ Chờ Mong (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Để Chúa Hiện Diện (Thiên Lý) 

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) 

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

12/25/19 Đại Lễ Chúa Giáng Sinh  (Download)

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần *pg. 227  

ĐC: Tv 97 Giáng Sinh (Thái Nguyên)  [A.Đô] 

Alleluia: Chúa Đã Sinh Ra (Thành Tâm)

DL: Trong Hang Đá Nhỏ (Việt Khôi)

HL: Hội Nhạc Thiên Quốc *pg. 380

BH Tạ Ơn:  Nghe Kể Rằng (Trần Duy)

KL1: Hang Belem (Hai Linh/Minh Chau) *Pg. 77 

KL2: Câu Chúc Giáng Sinh *Pg. 509 

12/29/19 Lễ Thánh Gia (Download)

NL: Gương Thánh Gia (Thiên Lý) *pg. 373

ĐC: TV. 127 Người Tôn Sợ Chúa (Tường Ân)  [M. Liễu] 

DL: Dâng 1 (Nguyễn Duy) *pg. 14

HL: Hội Nhạc Thiên Quốc (Hoàng Diệp) *pg. 380

KL: Cầu Xin Thánh Gia (NKT/Phạm Đình Nhu) *Pg. 225