November 2019 Thánh Ca C

Lễ Các Thánh (Lễ Buộc) 

11/01/19 Lễ Trọng Thường Niên -Năm C (Download)

NL: Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên) 

ĐC: TV 23. Lễ Các Thánh (Lm. Thái Nguyên) [A. Hải]

Alleluia: Lễ Các Thánh 

DL: Lời Thiêng (Xuân Tưởng)

HL: Vui Ngày Trở Về (Thành Tâm) *NEW*

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

11/03/19 Chúa Nhật Thứ 31 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi

NL: Lên Đền Thánh (Thành Tâm) 

ĐC: Chúa Nhật 31C Thường Niên (Thiên Lý) [A. Đô]

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Xin Dạy Con Yêu Ngài (Thành Tâm)

KL: Hoa Mân Côi (Kim Long)

11/10/19 Chúa Nhật Thứ 32 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa của kẻ sống

NL: Hỡi Thế Trần (kim Long) *pg. 24 

ĐC: Khi Con Thức Giấc (Đinh Công Huỳnh) [C. Trâm]

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL:  Chúa là Con Đường (Phanxico) 

KL: Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long) 

11/17/19 Chúa Nhật Thứ 33 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy bền đỗ, sẽ giữ được linh hồn

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy) *pg. 91

ĐC: Chúa Cai Quản Chư Dân (Đinh Công Huỳnh) [B. Dung]

DL: Xin Dâng 6 (Tiến Dũng) *pg. 5

HL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Tuyên) 

KL: Vì Danh Chúa (Kim Long) 

Bổn Mạng 2019 Năm C 

11/24/19 Lễ Chúa Kitô Vua- Năm C (Download)

Lạy Ngài khi nào về Nước Ngài xin nhớ đến tôi

NL: Hoan Hô Vua Giêsu (Phạm Liên Hùng) *pg. 35

ĐC: Sung Sướng Biết Bao (Viễn Sứ)

Alleluia: Lễ Kito Vua (Cao Thanh Hoàng) *pg.3

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Giêsu Xin Nhớ Đến Con (Jacque Berthiér)

       Lạy Ngài Xin Nhớ Đến Con (Huỳnh Minh Kỳ) 

       Giêsu Vua Muôn Vua (Huyền Linh) 

Tạ Ơn: Bài Ca Yêu Thương (Ngọc Linh)

KL:  Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên) *Pg. 391