October 2019 Thánh Ca C

10/06/19 Chúa Nhật Thứ 27 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Sức mạnh của niềm tin

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: CN Thường Niên TV. 94 (Thái Nguyên)  [A. Đô]

DL: Dâng Niềm Cảm Mến *pg. 263 

HL: Xin Ban Thêm Lòng Tin (Mi Trầm) 

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) 

10/13/19 Chúa Nhật Thứ 28 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy biết sống tri ân và cảm tạ

NL: Con Sẽ Hân Hoan *pg.10 

ĐC: TV. 97 Chúa Đã Mạc Khải Ơn Cứu Độ (Nguyễn Hùng Cường) [A. Hải ]

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Dấu Ấn Tình Yêu (Ân Đức) *Solo* 

KL: Nữ Vương Mân Côi (Hải Linh) 

10/20/19 Chúa Nhật Thứ 29 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Đừng ngã lòng, hãy kiên trì cầu nguyện

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: Chúa Nhật 29 TN (Thiên Lý) [B. Dung]

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) 

HL: Tâm Tình Phó Thác (Văn Hoà) 

KL: Nhân Chứng Phúc Âm *pg. 76 

10/26/19 Chúa Nhật Thứ 30 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống khiêm hạ

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên

ĐC: Chúa Đã Nghe Lời (Viễn Xứ)  [M. Liễu] 

DL: Thân Lúa Miến *pg. 264 

HL: Xin Chúa Xót Thương (Thái Nguyên) *Solo

KL: Xin Vâng 2 *pg. 267