September 2019 Thánh Ca C

 

09/01/19 Chúa Nhật Thứ 22 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống khiêm nhường

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long) *pg. 259

ĐC: Lòng Nhân Hậu Chúa (Huỳnh Minh Kỳ) [A. Đô]

DL: Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha) 

HL: Biết Chúa Biết Con (Ân Đức) 

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy) *pg. 451 

09/08/19 Chúa Nhật Thứ 23 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Quyết từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Hỡi Thế Trần (Kim Long) *pg.24

ĐC: TV.89 (Ninh Doãn Hùng) [M. Liễu]

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) *pg.505 

HL: Theo Chúa (Thành Tâm)

KL: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi) *pg.495 

09/15/19 Chúa Nhật Thứ 24 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Thiên Chúa là Cha rất nhân từ

NL: Mọi Nẻo Đường *pg.1

ĐC: Chúa Nhật 24 TN (Thái Nguyên) [C. Trâm]

DL: Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh) 

HL: Xa Mặt Trời (Hoàng Nam) 

KL: Xin Vâng 2 *pg 267

09/22/19 Chúa Nhật Thứ 25 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy trung tín trong mọi công việc

NL: Lên Đền Thánh (Thành Tâm) 

ĐC: Ngợi Khen Thiên Chúa (Tường Ân) [B. Dung]

DL: Xin Dâng 16 “Về Cùng Cha” (Nguyễn Tiến Dũng) *pg.54

HL:  Con Tin Yêu Chúa (Đinh Công Huỳnh) *NEW* 

KL: Đền Tạ Trái Tim Mẹ (Nguyễn Khắc Tuần) 

09/29/10 Chúa Nhật Thứ 26 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy) *pg. 91 

ĐC: Chúa Nhật 26 C Thường Niên (Thiên Lý) (A. Hải]

DL: Lễ Dâng Thống Hối (Đinh Công Huỳnh) 

HL: Chính Nhờ Ngài (Nguyễn Duy) 

KL: Kìa Ai (Vinh Hạnh)