August 2019 Thánh Ca C

08/04/19 Chúa Nhật Thứ 18 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy tìm kiếm những sự trên trời

NL: Về Bên Chúa (Nguyễn Duy) *pg. 11

ĐC: Chúa Nhật 18 TN (Thiên Lý) 

DL: Dâng Lên Chúa Nhân Hiền (pg. 62) 

HL: Ôi Nhiệm Mầu (Xuân Tưởng) 

KL: Kinh Tạ Lễ *pg. 205

08/11/19 Chúa Nhật Thứ 19 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa

NL: Chung Một Niềm Tin (Đỗ Hạ Vy) *pg. 87 

ĐC: TV. 32 Dân Tộc Mà Chúa Chọn (Viễn Xứ) 

DL: Con Xin Tiến Dâng (Kim Long) 

HL: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh) *NEW*

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) *pg. 75 

08/15/19 Lễ Đức Mẹ Lên Trời  (Download)

NL: Mẹ Về Thiên Cung (Viễn Xứ) 

ĐC: Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua (Tường Ân) 

Alleluia: Tung Hô Tin Mừng 

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi) 

HL: Linh Hồn Tôi 5 (Kim Long)

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) 

08/18/19 Chúa Nhật Thứ 20 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Chiến đấu cho niềm tin

NL: Hân Hoan Tiến Bước (Thái Nguyên) *NEW*

ĐC: Trợ Phù Con (Viễn Xứ)

DL: Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm)

HL: Đừng Bỏ Con Chúa Ơi (Nguyễn Văn Tuyên) [Solo khi rước lễ]

       Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy) 

KL: Cung Chúc Trinh Vương (LM. Hoài Đức)

08/25/19 Chúa Nhật Thứ 21 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy sống nên trọn lành để được cứu độ

NL: Về Bên Chúa (Nguyễn Duy) *pg.11

ĐC: Loan Báo Tin Mừng (Tường Ân)

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxico)

HL: Bốn Mùa Yêu Thương (Nguyễn Duy

KL: Ave Maria, Con Dâng Lời (LM. Huyền Linh)