July 2019 Thánh Ca C

07/07/2019 Chúa Nhật Thứ 14 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Ra đi rao giảng Tin Mừng

NL: Hồn Tôi Ơi (Kim Long)

ĐC: Tv. 65 Chúa Nhật 14 Thường Niên (Thái Nguyên)

DL: Lời Thiêng (Xuân Trưởng)

HL: Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Hạ Vy) *pg. 453

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

07/13/2019 Lễ Cưới (Dam cuoi 7-13-2019)

NL: Tiến Bước Trong Tình Yêu

ĐC: Phúc Cho Những Ai

DL: Tình Yêu Dâng

HL: Yêu Trong Tình Chúa

Bài Hát Dâng Đức Mẹ: Dâng Mẹ Tình Yêu

Bài Hát Dâng Cha Mẹ: Tình Cha Nghĩa Mẹ

KL: Diễm Tình Ca 3

07/14/2019 Chúa Nhật Thứ 15 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy đối xử nhân hậu với tha nhân

NL: Ca Lên Đi 1 (Nguyễn Văn Trinh)

ĐC:TV. 68 Lòng Các Bạn Hãy Hồi Sin *pg. 192

DL: Dâng Ngài *pg.45

HL: Xin Vòng Tay Yêu Thương (Huỳnh Minh Kỳ) *NEW* [Solo]

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương [Vinh Hạnh]

07/21/2019 Chúa Nhật Thứ 16 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Lắng nghe Lời Chúa

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu) *pg. 100

ĐC: TV. 14 Ai Sẽ Cư Ngụ (Mi Giáng) A. Hải

DL: Của Lễ Con Dâng (Đinh Công Lý)

HL: Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy) *pg. 269

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

07/28/2019 Chúa Nhật Thứ 17 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Hãy kiên tâm khi cầu nguyện

NL: Con Hân Hoan (Kim Long) *pg. 23

ĐC: TV. 137 Chúa Nhật 17 Thường Niên (Thiên Lý)

DL: Hy Lễ Cuộc Đời (Văn Chi)

HL: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi (Nguyễn Duy) *pg.529

KL: Chút Tình Con Thơ *pg. 451