June 2019 Thánh Ca C

06/02/2019 Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Chúa Giêsu lên Trời

NL: Chúa Lên Trời (Hoài Đức)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Thiên Chúa Ngự Lên (Đinh Công Huỳnh)  

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh)

HL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên)

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

06/09/2019 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- Năm C (Download)

Chúa Thánh Thần hiện xuống

NL: Thánh Thần Hãy Đến (Lm. Thành Tâm) *pg.163

ĐC: TV 103 Lễ Hiện Xuống (Thiên Lý)

Ca Tiếp Liên: Lạy Chúa Thánh Thần *pg 123

DL: Bánh Tinh Tuyền, Rượu Trinh Nguyên (Đinh Công Huỳnh) *NEW*

HL: Tặng Phẫm Thần Linh (Trầm Hương) *pg. 412

KL: Thần Khí Chúa Sai Tôi *pg. 257a

06/16/2019 Lễ Chúa Ba Ngôi (Father’s Day)- Năm C  (Download)

NL: Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ) *pg.164

ĐC: Tv. 8 Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C (Thiên Lý) 

DL: Dâng Người Cha (Mi Trầm) *NEW*

HL: Một Giọt Sương (Hùng Lân)  *NEW*

Bài Hát về Cha: Thương Cha *pg.300 [Duet -nam, nữ]

KL: Cầu Xin Thánh Gia (Phan Đình Nhu) *pg. 225

06/23/2019 Lễ Mình Máu Thánh Chúa- Năm C (Download)

Ta Là Của Ăn Hằng Sống

NL: Ta là Bánh Hằng Sống (Kim Long)

ĐC: TV. 109 Thượng Đế Men-Ki-Xê-Đê (Tường Ân)  

DL:Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm) *pg. 271

HL: Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Đinh Công Huỳnh) *NEW* [SOLO – Nữ]

KL: Thánh Tâm Chúa Giê Su (Huyền Linh)

06/30/2019 Chúa Nhật Thứ 13 Mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

ĐC: Chúa Là Phần Gia Nhiệp (Tường Ân)

DL: Dâng Hồn Xác (Hùng Lân)

HL: Niềm Xác Tín Của Con (Nguyễn Văn Nguyên)

KL: Nhưng Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)