May 2019 Thánh Ca C

05/05/2019 Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy là chứng nhân của Chúa Phục Sinh

NL: Nào Ta Hãy Mừng Vui (Kim Long) *pg. 141

ĐC: TV29. Chúa Giải Thoát Con (Đinh Công Huỳnh) *pg.134 

DL: Của Lễ Tình Yêu (Ngọc Linh)

HL: Chúa Biết Lòng Con (Ân Đức) *pg. 475

KL:Ngàn Hoa (Trọng Linh)

05/12/2019 Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Chúa là vị Mục Tử tốt lành

NL: Chúa Chiên Lành (Kim Long) *pg.477

ĐC: Đoàn Chiên Chúa Chăn Nuôi (Viễn Xứ) [Mẹ Liễu]

DL: Tiến Ca Phục Sinh

HL: Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng) *pg. 569

Bài Mẹ: Con Nợ Mẹ

KL: Dâng Mẹ (Hoài Đức)

05/19/2019 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy sống yêu thương nhau

NL: Đâu Có Tình Yêu Thương ( Vinh Hạnh) *pg. 295

ĐC: TV125 Chúng Tôi Mừng Rỡ (Đinh Công Huynh) 

DL: Hiến Lễ Giao Hoà (Nguyên Kha)

HL: Luật Yêu Thương (Nguyễn Duy) *pg. 148

KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy) *pg. 33

05/26/2019 Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Bình an của Chúa luôn ở với ta

NL: Ngợi Ca (Nguyễn Duy)

ĐC: Chư Dân Hãy Ca Tụng Ngài ( Đinh Công Huynh) 

DL: Nguyện Dâng Cha  (Nguyễn Duy)

HL: Bao La Tình Chúa Thương Con (Gia Ân)

KL: Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm) *pg.41