April 2019 Thánh Ca C

04/7/2019 Chúa Nhật thứ 5 mùa Chay – Năm C (Download)

Hãy tha thứ và sống trong sạch

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA & KL**Hát bộ lễ Seraphim

NL:Bốn Mươi Ngày Chay (Mai Lợi) *pg.110

ĐC: TV125 Chúng Tôi Mừng Rỡ (Đinh Công Huynh)

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Kito”

DL: Tiến Dâng Cha (Thành Tâm) *pg. 559

HL: Mong Chẳng Còn Gì (Quang Uy)

KL: Đừng Bỏ Tôi Đơn Hành (Nguyễn Duy) *pg.265

04/14/2019 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C (Download)

Vinh quang là thánh giá

**KHÔNG HÁT KINH VINH DANH & ALLELUIA & KL**Hát bộ lễ Seraphim

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) *pg. 129

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Chúa Nhật Lễ Lá (Thiên Lý) *pg. 449 

Câu Xướng (Thay cho Alleluia): “Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Kito”

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) *pg. 505

HL: Canve Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh) *pg. 468 [Solo- male]

04/21/2019 Chúa Nhật 1 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Hãy vui mừng Chúa đã Phục Sinh

NL: Hoan Ca Phục Sinh (Thế Thông)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: Chúa Đã Lập Ra (Đinh Công Huỳnh) *pg. 516a

Ca Tiếp Liên: Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân) *pg. 124

DL: Lễ Dâng Mùa Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 406

HL: Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm) *pg.125

     Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm) *pg.160

KL: Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy) *pg.143

04/28/2019 Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh- Năm C (Download)

Phúc cho kẻ không thấy mà tin

NL: Vui Ca Phục Sinh (Hoài Bắc)

Rẩy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV.117 Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thiên Lý (Thiên Lý)

DL: Bài Ca Dâng Lễ (Thành Tâm) *pg. 136

HL: Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến) *pg. 135

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long) *pg. 130