February 2019 Thánh Ca C

02/03/2019 Chúa Nhật thứ 4 mùa Thường Niên – Năm C *Tết* (Download)

Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình, hãy biết yêu thương

NL: Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)

ĐC:TV.70 Con Sẽ Loan Truyền (Cao Thanh Hoàng) *pg. 93

DL: Lễ Dâng Mùa Xuân (Nguyễn Duy)  [Solo & Duet]

RL: Dẫn Con Từng Bước (Nguyễn Duy) *pg.38

KL: Nữ Vương Mùa Xuân (Nguyễn Duy) *pg.86

      Chúc Xuân – Nguyễn Duy

02/10/2019 Chúa Nhật thứ 5 mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Mầu nhiệm của ơn gọi

NL: Xuân Đã Sang (Kim Long)

ĐC:TV. 137 Ca Tụng Lòng Nhân Hậu Chúa (Tường Ân)

DL: Dâng Trọn Cuộc Đời (Phanxico)

RL: Từ Rất Xa Khơi (Đỗ Hạ Vy) pg.453    [Solo]

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg.76

02/24/2019 Chúa Nhật thứ 7 mùa Thường Niên – Năm C (Download)

Các con hãy có lòng thương xót như Cha các con hay thương xót

NL: Đi Về Nhà Chúa – Sơn Dương

ĐC: Đấng Từ Bi – Anh Tuấn

DL: Dâng Ngài – Thy Yên *pg. 27

RL: Hãy Tha Thứ – Quốc Thái

KL: Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy) *pg. 205

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.