January 2019 Thánh Ca C

01/06/2019 Lễ Hiển Linh (Download)

NL: Lễ Hiển Linh (Phanxico) *pg. 550
ĐC: Tv. 71 Thờ Lạy Chúa (Vien Xu) *pg. 381
DL: Trong Máng Cỏ (Cung Thuong) *pg. 232
RL: Ca Mừng Chúa Hiển Linh (Dinh Cong Huynh) *pg. 383
KL: Loài Người Ơi (Van Thieu) *pg. 233

01/13/2019 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Download)

NL: Bước Vào Cung Thánh 1 (Ngọc Linh)
ĐC: TV. 28 Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Thien Ly) *pg. 382
DL: Xin Dâng 2 (An Duc) *pg. 407
RL: Bốn Mùa Yêu Thương (Nguyen Duy) *pg. 181
KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martino) pg. 258a

01/20/2019 Chúa Nhật II Thường Niên- Phép lạ tại tiệc cưới Cana (Download)

NL: Ca Nhập Lễ 1 (Lm. Nguyễn Văn Trịnh) *Pg. 305
ĐC: TV. 95 Tường Thuật Phép Lạ Chúa
DL: Dâng Trọn Cuộc Đời (Phanxico)
RL: Có Chúa Trong Đời (Giang n) *Pg. 384
KL: Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương) *Pg. 140

01/27/2019 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN- Hãy đi rao giảng Lời Chúa (Download)

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long) pg. 259
ĐC: Chúa Nhật 3 Thường Niên (Thái Nguyên)
DL: Con Muốn Dâng Ngài (Thiên Lý) *pg. 344
RL: Chứng Nhân Tình Yêu (Duy Nguyễn) *pg. 198
KL: Trong An Bình (Duy Nguyễn) *pg. 7501-06-2019-2