December 2018 Thánh Ca C

12/02/2018 CN Mùa Vọng 1C – Hãy tỉnh thức (Download)

NL: Ca Nhập Lễ Mùa Vọng (Nguyễn Duy) *pg. 372

ĐC: TV 24 – Hướng Lòng Lên (Viễn Xứ) *NEW pg. 578

DL: Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung) *pg. 55

RL: Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm) *pg. 374

KL: Trời Cao (Duy Tân) *pg. 48

 

12/09/2018 CN Mùa Vọng 2C –  Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. (Download)

NL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ) *pg. 40

ĐC: Thánh Vịnh 125- (Vũ Thành An) *576

DL:  Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh) *pg. 369

RL: Hãy Dọn Đường (Mi Trầm) *pg. 375

KL: Mây Ơi Mưa Xuống (Nguyễn Duy) *pg. 64

 

12/16/2018 CN Mùa Vọng 3C –  Hãy vui lên vì Chúa gần đến. (Download)

NL: Hỡi Dân Sion ( Pm. Cao Huy Hoàng)

ĐC:  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng ((Is. 12, 2-6 – Năm C) (Lm. Từ Duyên)  

DL:  Hiến Lễ Chờ Mong (Đinh Công Huỳnh) *pg. 504

RL: Chân Thành Sám Hối (Lm. Thái Nguyên) [S]

KL:  Xin Trời Xanh (Hải Nguyễn) *pg. 59

 

12/23/2018 CN Mùa Vọng 4C – Giáng Sinh đem lại nguồn vui (Download)

NL: Vui Lên (Mi Trầm) *pg.51  

ĐC: Chúa Nhật Mùa Vong  TV 79 (Thái Nguyên)

DL: Của Lễ Hy Sinh (Thái Nguyên) [D]

RL: Đợi Trông Đấng Cứu Tinh (Đinh Công Huỳnh) *pg. 379

KL: Xin Vâng (Mi Trầm) *pg. 571

 

12/25/2018 Lễ Giáng Sinh (Download

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần *pg. 227

ĐC: Giáng Sinh (Lễ Ban Ngày) TV 97 (Thái Nguyên)

DL: Trong Hang Đá Nhỏ (Việt Khôi)

RL1: Vinh Danh Thiên Chúa *pg.506

RL2:  Noel Hồng Ân (Ngọc Linh)

KL1: Hang Belem (Hai Linh/Minh Chau) *Pg. 77

KL2: Câu Chúc Giáng Sinh *Pg. 509

 

12/30/2018 CN Lễ Kính – Lễ Thánh Gia (Download)

NL: Gương Thánh Gia (Thiên Lý) *pg. 373

ĐC: Thánh Vịnh 127 (Xuân Minh) *pg. 25

DL: Tâm Tình Dâng Cha (Đinh Công Huỳnh) *pg. 456

RL: Hội Nhạc Thiên Quốc (Hoàng Diệp) *pg. 380

KL: Cầu Xin Thánh Gia (NKT/Phạm Đình Nhu) *Pg. 225