November 2018 Thánh Ca B

11/2/2018 Lễ Các Đẳng Linh Hồn (Download)

NL: Quỳ Bên Cung Thánh (Kim Long) *pg. 111

ĐC: TV 22- Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 252b

DL:  Lễ Dâng Các Linh Hồn (Đinh Công Huỳnh) *NEW

RL: Con Hướng Về Chúa (Nguyên Kha) *pg. 46

KL: Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long) *Pg. 21

 

 

 

11/4/2018 CN 31B Thường Niên – Hai Giới Răng Trọng Nhất (Download)

NL: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Phúc) *pg. 281

ĐC: TV 17- CN 31B Thường Niên (Thiên Lý) *pg. 12b

DL: Bài Ca Yêu Thương (Từ Duyên) *pg. 289

RL: Nguồn Sống Yêu Thương (Nguyễn Duy) *pg. 199

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh) *Pg. 295

 

11/11/2018 CN 32B Thường Niên – Đồng Tiền Của Bà Goá Nghèo (Download)

NL: Hãy Đến (Kim Long) *pg. 212

ĐC: Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa (Đinh Công Huỳnh) *NEW

DL: Nếu Con chợt nhớ (Phương Anh) *NEW

RL: Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng (Huỳnh Minh Kỳ/Dinh Công Huỳnh) *pg.452

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *pg. 76

 

11/17/2018 Thánh Lễ Cưới  (Download)

Bridal party entrance: Any Song – Piano Only

Bride entrance: Any Song – Piano Only

Đáp Ca: TV 127-Vinh Phúc (Kim Long)

Dâng Lễ:Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh)

Rước Lễ:Kinh Cầu Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Dâng Hoa Đức Mẹ: Mẹ Là Bóng Mát (Phanxicô)

Dâng Hoa cho Cha Mẹ:Tình Cha Nghĩa Mẹ (Nguyễn Duy)

Kết Lễ: Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

 

11/18/2018 CN 33B Thường Niên – Ngày Bế Mạc (Download)

NL: Đi Về Nhà Chúa (Ngọc Linh) *pg. 174

ĐC: Thánh Vịnh 15 (Trần Đại Phước) *pg. 36

DL: Ca Dâng Lễ (Nguyễn Duy Vi) *pg. 352

RL: Chúa Luôn Còn Mãi (Phanxicô) *pg. 292

KL: Vì Danh Chúa (Kim Long) *pg. 18

 

11/25/2018 CN 34B TN – Lễ Chúa Kitô Vua (Download)

Bổn Mạng

NL: Hoan Hô Vua Giêsu (Phạm Liên Hùng) *pg. 35

ĐC: TV 92- CN 34B Thường Niên (Thái Nguyên) *NEW

DL:  Của Lễ Tinh Tuyền (Giang Ân) *pg. 368

RL: Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên) *NEW

Tạ Ơn: Bài Ca Yêu Thương (Ngọc Linh) *NEW

KL: Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên) *pg. 391