October 2018 Thánh Ca B – Tháng Mân Côi

10/20/2018 & 10/21/2018 CN 29B Thường Niên – Hãy Làm Đầy Tớ Để Phục Vụ Tha Nhân (Download)

**Hát Lễ Giùm Ca Đoàn Mẫu Tâm Thứ Bảy 10/20 @5:30pm Trung Tâm Công Giáo**

NL: Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh) pg. 240

ĐC: TV 32 – Xin Đổ Lòng Từ Bi (Viễn Xứ) *NEW pg. 13

DL: Lễ Dâng 2 (Unknown) *pg. 272

RL: Phục Vụ Như Chúa (Đinh Công Huỳnh) *pg. 447

KL: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi) pg. 495

 

10/28/2018 CN 30B Thường Niên – Sức Mạnh Niềm Tin (Download)

NL: Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ) pg. 87

ĐC: TV 125 – Thánh Vịnh 125 (Vũ Thành An) *NEW pg.

DL: Nguyện Dâng Lên Cha (Sơn Dương) pg. 442

RL: Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy) *pg. 285

KL: Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến) *pg. 538