September 2018 Thánh Ca B

9/02/2018 CN 22B Thường Niên – Yêu Mến Bằng Cả Tấm Lòng (Download)

NL: Ca Nhập Lễ 1 (Nguyễn Văn Trinh) *pg. 305

ĐC: TV 14 – Ai Sẽ Được Tiến Vào (Cao Thanh Hoàng) *pg. 193

DL: Dâng Ngài (Thy Yên) *pg. 27

RL: Bốn Mùa Yêu Thương (Nguyễn Duy) *pg. 181

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy) *pg. 451

9/09/2018 CN 23B Thường Niên – Thiên Chúa Là Đấng Chữa Lành (Download)

NL: Ca Lên Đi 4 (Kim Long) pg. 239

ĐC: TV 145 – Hãy Ngợi Khen Chúa (Mi Giáng) *pg. 13

DL: Con Kính Dâng Lên Ngài (Unknown) *pg. 6

RL: Chúa Chữa Người Câm Điếc (Đinh Công Huỳnh/Huỳnh Minh Kỳ) *pg. 438

KL: Kinh Hòa Bình (Kim Long) pg. 333

9/16/2018 CN 24B Thường Niên – Hy Sinh Vác Thập Giá Theo Chúa (Download)

**CHOIR OFF THIS WEEK**

9/23/2018 CN 25B Thường Niên – Sống Khiêm Hạ (Download)

NL: Ca Khúc Lên Đền 1 (Ninh Doãn Hùng) pg. 288

ĐC: TV 53 – CN 25B Thường Niên (Thiên Lý) *NEW pg. 573

DL: Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm) pg. 178

RL: Tấm Lòng Khiêm Cung (Đinh Công Huỳnh) *pg. 401

KL: Cùng Đem Tin Mừng (Martinô) *pg. 258a

9/30/2018 CN 26B Thường Niên – Hy Sinh Tất Cả Vì Cuộc Sống Đời Đời (Download)

NL: Hãy Đến Tung Hô (Kim Long) pg. 212

ĐC: TV 18 –  CN 26B Thường Niên (Thiên Lý) *NEW pg. 574

DL: Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh) pg. 443

RL: Có Biết Bao Điều (Thái Nguyên) *pg. 439

KL: Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm) *pg. 41