July 2018 Thánh Ca B

 

Lời Nguyện Cho Quê Hương (Download)

7/01/2018 CN 13B Thường Niên – Đức tin có tính cách chữa lành (Download)

NL: Chung Một Niềm Tin (Đỗ Hạ Vy) *pg. 87

ĐC: TV 29 – Chúa Giải Thoát Con (Đinh Công Huỳnh) *pg. 134

DL: Tặng Vật Cho Ngài (Nguyễn Duy) *pg. 44

RL: Xin Ban Thêm Lòng Tin (Mi Trầm) *pg. 284

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy) *pg. 451

7/8/2018 CN 14B Thường Niên – Vui thỏa trong sự yếu hèn (Download)

NL: Về Nơi Đây (Nguyễn Duy) pg. 91

ĐC: TV 122 – CN 14 Thường Niên (Thái Nguyên) *NEW pg. 567

DL: Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô) *pg. 263

RL: Xin Thêm Lòng Tin (Đinh Công Huỳnh) *pg. 491

KL: Sao Biển (Tâm Bảo) pg. 286

7/15/2018 CN 15B Thường Niên – Đi rao giảng Tin Mừng (Download)

NL: Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh) pg. 240

ĐC: TV 84 – Xin Ban Ơn Cứu Rỗi 2 (Mi Giáng) pg. 365

DL: Con Muốn Dâng Ngài (Thiên Lý) pg. 344

RL: Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy) pg. 198

KL: Đem Tin Mừng (Martinô) pg. 258a

7/22/2018 CN 16B Thường Niên – Người mục tử tốt lành (Download)

NL: Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi) pg. 520

ĐC: TV 22 – Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân) pg. 252b

DL: Thân Lúa Miến (Mi Trầm) pg. 264

RL: Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng) *NEW pg. 569

KL: Kìa Ai (Vinh Hạnh) *pg. 539

7/29/2018 CN 17B Thường Niên – Phép lạ bánh và cá (Download)

NL: Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy) pg. 338

ĐC: TV 144 – CN 17 Quanh Năm B (Xuân Minh) pg. 291

DL: Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh) pg. 443

RL: Hãy Cho Họ Ăn (Thái Nguyên) pg. 428

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) pg. 75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.