April 2018

 

 

 

4/29/2018 Chúa Nhật V Phục Sinh – Sống Hiệp Nhất Trong Chúa Kito (Download)

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long) *pg. 259

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 21 – Vang Lên Trong Đại Hội (Đinh Công Huỳnh) *pg. 410

DL: Hiến Lễ Phục Sinh (Đinh Công Huỳnh) *NEW pg. 508  

RL: Chúa Là Cây Nho (Ân Đức) *pg. 359

KL: Trong Tình Yêu Mẹ (Thế Thông) *Pg. 203

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.