March 2018

 

 

 

3/25/2018 Chúa Nhật Lễ Lá – Vinh Quang Và Thập Giá  (Download)

**Không hát Kinh Vinh Danh và Alleuia**

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) *pg. 129

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 21 – Sao Ngài Bỏ Tôi? (Hải Nguyễn) *pg. 253b

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) *pg. 505

RL: Phó Thác (Nguyễn Duy) *NEW pg. 560

KL: Mẹ Đứng Đó (Kim Long) *Pg. 408

 

3/29/2018 Thứ Năm Tuần Thánh – Bác Ái Và Yêu Thương Tha Nhân (Download)

Lễ Tiệc Ly

**Không hát Kinh Vinh Danh và Alleuia**

 

NL: Thập Giá Đức Kitô (Thành Tâm) NEW  

ĐC: TV 115 – Dâng Chén Chúc Tụng (Đinh Công Huỳnh) NEW

Rửa Chân: Luật Yêu Thương (Nguyễn Duy) *pg. 148

DL: Nhạc Khúc Yêu Thương (Từ Duyên) *pg. 197

RL1: Hãy Thương Yêu Nhau (Thành Tâm) NEW

RL2: Chính Mình Máu Chúa (Tri Văn Trinh) *pg. 525

KL: Thờ Lạy Chúa (Hoài Đức) NEW

Chầu Thánh Thể:

Tantum Ergo (Tôn Vinh Danh Giêsu)

 

3/31/2018 Thứ Bảy Vọng Phục Sinh – Chúa Sống Lại Trong Vinh Hiển  (Download)

Rước Nến: Ánh Sáng Chúa Kitô

Công Bố Tin Mừng: Exultet – Mừng Vui Lên (Văn Chi)

ĐC 1: TV 32 – Ân Sủng Của Chúa (Đinh Công Huỳnh)

ĐC 2: TV 15 – Lạy Chúa, Xin Bảo Toàn Con (Mi Giáng) *pg. 37

ĐC 3: XH 15 – Xuất Hành (Hoàng Kim)

ĐC 4: TV 29

ĐC 5: IS 12

ĐC 6: TV 18

ĐC 7: TV 41

Alleuia: CN Phục Sinh *pg. 472

TT: TV 117 – Hãy Hát Mừng Chúa (Thành Tâm)

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

DL: Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 406

RL1: Hoan Ca Phục Sinh (Nguyễn Duy) *pg. 395

RL2: Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm) *pg. 160

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long) *Pg. 130