February 2018 Thánh Ca B

 

2/25/2018 CN 2B Mùa Chay – Lắng Nghe Và Sống Lời Chúa  (Download)

**Không hát Kinh Vinh Danh và Alleuia**

 

NL: Nguyện Chúa Chí Ái (Hoàng Khánh/Kim Long) *pg. 92

ĐC: TV 115 – Miền Đất Nhân Sinh (Đinh Công Huỳnh) *pg.392

DL: Chúa Ơi (Nguyễn Hùng Cường) NEW pg. 558

RL: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi (Nguyễn Duy) *pg. 529

KL: Xin Vâng (2) (Mi Trầm)*pg. 267