January 2018 Thánh Ca B

1/07/2018 CN 2B Sau Giáng Sinh – Lễ Ba Vua (Download)

Lễ Hiển Linh

NL: Lễ Hiển Linh  (Phanxicô) *NEW pg. 550

ĐC: TV 71 – Thờ Lạy Chúa  (Viễn Xứ) *pg. 381  

DL: Ba Vua Tiến Lễ  (Phan Hùng) *pg. 220

RL: Ca Mừng Chúa Hiển Linh (Đinh Công Huỳnh) *pg. 383

KL: Loài Người Ơi (Văn Thiệu) *pg. 233

 

1/14/2018 CN 2B TN – Hãy Giới Thiệu Chúa Cho Người Khác (Download)

NL: Ca Nhập Lễ 1 (Nguyễn Văn Trinh) *pg. 305

ĐC: TV 39 –  Này Con Xin Đến (Thành Tâm) *NEW pg. 546

DL: Tặng Vật Dâng Ngài (Nguyễn Duy) *pg. 44

RL: Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)  *pg. 198

KL: Đem Tin Mừng (Martino) *pg. 258a  

 

1/21/2018 CN 3B TN – Hãy Sám Hối Tội Lỗi (Download)

NL: Hãy Trở Về (Ngọc Kôn) NEW *pg. 548

ĐC: Thánh Vịnh 24 (Kim Long) *pg. 42 – Đáp 2, Câu 1,2,3

DL: Ca Dâng Lễ (Nguyễn Duy Vi) *pg. 352

RL: Xin Chỉ Cho Con (Hùng Lân)  *pg. 340

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) *pg. 75

 

1/28/2018 CN 4B TN – Chúa Kitô Là Con Thiên Chúa (Download)

NL: Hỡi Thế Trần (Kim Long) *pg. 24

ĐC: TV 94-Đừng Cứng Lòng (Cao Thanh Hoàng) *pg. 250

DL: Lời Thiêng (Xuân Tưởng) *pg. 353

RL: Lắng Nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy) *pg. 266

KL: Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy) *Pg. 205