December 2017 Thánh Ca

Mùa Vọng & Giáng Sinh

12/03/2017 CN Mùa Vọng 1B – Hãy Tỉnh Thức (Download)

12/10/2017 CN Mùa Vọng 2B – Hãy Dọn Đường Chúa Cho Ngay Thẳng (Download)

12/17/2017 CN Mùa Vọng 3B – Hảy Vui Mừng Trong Chúa (Download)

12/24/2017 CN Mùa Vọng 4B – Xin Vâng (Download)

12/25/2017 Thứ Hai Giáng Sinh B – Lễ Chúa Giáng Sinh (Download)

12/31/2017 CN 1B Sau Giáng Sinh – Lễ Thánh Gia (Download)