November 2017 Thánh Ca

Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn

11/05/2017 CN 31 TN – Sống Công Chính Và Khiêm Hạ (Download)

NL: Hãy Đến Tung Hô Chúa (Kim Long) *pg. 212

ĐC: TV 130 – CN31A TN (Thiên Lý) *NEW pg.542  

DL: Xin Dâng Cha 2 (Phạm Quang) *pg. 15

RL: Hãy Hành Động (HMK/ĐCH) *pg. 349

KL: Vì Danh Chúa (Kim Long) *pg. 18

11/12/2017 CN 32 TN – Luôn Tỉnh Thức Chờ Đợi Chúa (Download)

NL: Hãy Sẵn Sàng (Mi Trầm) *NEW pg.521

ĐC: TV 62 – CN 32A (HVH) *NEW pg. 543

DL: Ca Khúc Trầm Hương (Dao Kim) *pg. 243

RL: Mười Trinh Nữ (Đinh Công Huỳnh)  *pg. 366

KL: Xin Lắng Nghe (Thái Hòa/Vũ Mộng Mơ) *pg. 19

11/19/2017 CN 33 TN – Hảy Làm Sinh Lợi Nén Bạc Chúa Trao Phó (Download)

NL: Lên Đền Thánh (Thành Tâm) *pg. 461

ĐC: TV 127-Phúc Cho Ai (Cao Thanh Hoàng) *pg. 221

DL: Đây Bánh Miến (Trọng Linh) *pg. 244

RL: Hãy Sinh Lợi (Huỳnh Minh Kỳ/Đinh Công Huỳnh)  *Pg. 367

KL: Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long) *Pg. 21

11/26/2017 CN 34 TN – Lễ Chúa Kitô Vua (Download)

NL: Hoàn Cầu Mừng Vui (Tri Văn Trinh) NEW *pg. 441

ĐC: TV 22-Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 252b

DL:  Nguyện Dâng Lên Cha (Sơn Dương) *pg. 442

RL: Tôn Vinh Giêsu Vua (Cao Thanh Hoàng) *pg. 310

Giêsu, Vua Tình Yêu (Thái Nguyên) *pg. 357

Tạ Ơn: Vang Lời Ngợi Ca (Đinh Công Huỳnh) *pg. 445

KL: Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên) *Pg. 391

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.