October 2017 Thánh Ca

10/01/2017 CN 26 TN – Sống Chính Trực Và Vâng Phục (Download)

NL: Con Hân Hoan (Kim Long) *pg. 23

ĐC: Thánh Vịnh 24 (Kim Long) *pg. 42

DL: Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh) *pg. 443

RL: Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy) *pg. 198

KL: Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm) *pg. 41

 

10/08/2017 CN 27 TN – Chung Tay Xây Đắp Nước Trời (Download)

NL: Ca Lên Đi 4 (Kim Long) *pg. 239

ĐC: Thánh Vịnh 79 (Kim Long) *pg. 343  

DL: Lễ Dâng 2 (Unknown) *pg. 272

RL: Những Người Làm Vườn Nho (Mi Trầm) *NEW pg. 534

KL:  Ngày Nay Con Đến (Hải Linh) *pg. 32

 

10/15/2017 CN 28 TN – Hãy Biết Đáp Trả Lời Mời Gọi Của Thiên Chúa (Download)

NL: Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh) *pg. 240

ĐC: TV 22 – CN 28A TN (Thiên Lý) *NEW pg. 537

DL: Con Kính Dâng Lên Ngài (Unknown) *pg. 6

RL: Hạnh Phúc Nước Trời (Huỳnh Minh Kỳ/Đinh Công Huỳnh)  *NEW pg. 540

KL: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi) *Pg. 495

 

10/22/2017 CN 29 TN – Trả Lại Cho Thiên Chúa Những Gì Thuộc Về Người (Download)

Lễ Truyền Giáo

NL: Hãy Đến Tung Hô (Kim Long) *pg. 212

ĐC: TV 95-CN 29A (Thái Nguyên) *pg. 347

DL: Dâng Bánh (Nguyễn Duy Vi) *pg. 244

RL: Trả Lại Cho Thiên Chúa (Huỳnh Minh Kỳ/Đinh Công Huỳnh)  *NEW pg. 541

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm) *Pg. 76

 

10/29/2017 CN 30 TN – Hai Giới Răn Trọng Nhất (Download)

NL: Ngợi Ca (Nguyễn Duy) *pg. 306

ĐC: TV 17-Chúa Là Sức Mạnh Con  (Mi Giáng) *pg. 12

DL: Bài Ca Yêu Thương (Từ Duyên) *pg. 289

RL: Mến Chúa Yêu Người (Thiên Lý) *pg. 334

KL: Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến) *NEW Pg. 538

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.