September 2017 Thánh Ca

9/03/2017 CN 22 TN – Hãy Từ Bỏ Bản Thân Download

NL: Đồng Hành Với Chúa (Đăng Quang) *pg. 170

ĐC: TV 62 – CN 22 Quanh Năm A (Xuân Minh) *pg. 176 

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh) *pg. 414

RL: Theo Chúa (Thành Tâm) *pg. 83

KL: Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy) *pg. 205

9/10/2017 CN 23 TN – Yêu Thương Là Chu Toàn Lề Luật Download

NL: Tiến Tới (Unknown) *pg.2

ĐC: TV 94 – CN 23 Thường Niên (Thái Nguyên) NEW pg. 532 

DL: Nhạc Khúc Yêu Thương (Từ Duyên) *pg. 197

RL: Luật Yêu Thương-SKIP LYRIC 2 (Nguyễn Duy) *pg. 148

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh) *pg. 295

9/17/2017 CN 24 TN – Luôn Thứ Tha Cho Người Anh Em Download

NL: Ca Khúc Lên Đền 1 (Ninh Doãn Hùng) *pg. 288

ĐC: TV 102 – CN 24A (HVH) *NEW pg. 536

DL: Lễ Vật Hòa Bình (Unknown) *pg. 345b 2 pages

RL: Xin Cho Con Một Trái Tim (Từ Duyên) pg. 293

KL: Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương/Hùng Lân) *Pg. 140

9/24/2017 CN 25 TN – Sống Chính Trực Và Vâng Phục (Download)

NL: Hỡi Thế Trần (Kim Long) *pg. 24

ĐC: TV 144-CN 25 TN (Thiên Lý) *pg. 342

DL: Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm) *pg. 178

RL: Thiên Chúa Công Bình (Thái Nguyên) *pg. 335

KL: Xin Vâng 2 (Unknown) *Pg. 267