August 2017 Thánh Ca

8/19/2017 Wedding 8-19-2017

 

8/27/2017 CN 21 QN – Tuyên xưng niềm tin, 

Lễ Kính Thánh Phêrô

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu) 

ĐC: TV 137-CN 21A TN (hvh)

DL: Xin Dâng 2 (Ân Đức) 

RL: Phêrô, Con Có Phúc (Đinh Công Huỳnh/Huỳnh Minh Kỳ)

KL: Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên) 

 

8/20/2017 CN 20 QN – Hãy luôn vững tin

NL: Đi Về Nhà Chúa (Ngọc Linh) 

ĐC: TV 66 – CN 20 Thường Niên (Thái Nguyên) 

DL: Tặng Vật Cho Ngài (Nguyễn Duy) 

RL: Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy) 

KL: Chút Tình Con Thơ (Nguyễn Duy) 

 

8/19/2017 Thánh Lễ Cưới – Anh Dũng/Chị Quỳnh

Bridal entrance: Marry Me/ Canon in D (Piano only)

NL: Gieo Bước Tình Hồng (Phanxicô)

ĐC: TV 127-Vinh Phúc (Kim Long)

Alleluia: Wedding Version

DL: Dâng Đời Trăm Năm (Phanxicô)

RL: Nguyện Cầu Cho Nhau (Phanxicô)

Cha Mẹ: Tình Cha Nghĩa Mẹ (Nguyễn Duy)

Đức Mẹ: Tình Hồng Dâng Mẹ (Văn Chi)

KL: Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

 

8/13/2017 CN 19 QN – Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa

NL: Chung Môt Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ)

ĐC: Xin Tỏ Lòng Từ Bi Chúa (Mi Giáng)

DL: Dâng Chúc (Thy Yên)

RL: Trên Biển Đời (Nguyễn Mộng Huỳnh)

KL: Lời Cầu Cho Xứ Đạo (Văn Chi)

 

8/06/2017 CN Lễ Kính – Lễ Chúa Biến Hình

NL: Vinh Quang Chúa (Hùng Lân) 

ĐC: TV 96 – Chúa Hiển Trị (Mi Giáng) 

DL:  Lời Thiêng (Xuân Tưởng) 

RL:  Nguồn Trợ Lực Đời Con (Nguyễn Duy)

KL: Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)