July 2017 Thánh Ca

7/02/2017 CN 13 TN

Ca Đoàn nghỉ hát tuần này. Nhóm Thánh Ca sẽ phụng vụ thay.

 

7/09/2017 CN 14 TN – Đến Với Chúa Để Được Bình An

NL: Về Bên Chúa (Nguyễn Duy) 

ĐC: TV144-Xin Chúc Tụng Thánh Danh(Cao Thanh Hoàng) 

DL:  Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô) 

RL: Trong Trái Tim Chúa (Phanxicô) 

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy) 

 

7/16/2017 CN 15 TN – Dụ Ngôn Người Gieo Giống

NL: Ca Nhập Lễ 1 (Nguyễn Văn Trinh) 

ĐC:TV64-CN 15 Thường Niên (Thái Nguyên) 

DL: Như Hạt Miến (Thành Tâm) 

RL: Hạt Giống Nảy Mầm (Đinh Công Huỳnh) 

KL: Mẹ Chúa Vinh Quang (Nguyễn Khắc Tuấn) 

 

7/23/2017 CN 16 TN – Chúa Vẫn Chờ Đợi Ta Ăn Năn 

NL: Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh) 

ĐC: TV85-CN 16 Quanh Năm-A(Xuân Minh) 

DL: Thân Lúa Miến (Mi Trầm) 

RL: Biết Chúa Biết Con (Ân Đức) 

KL: Tiếng Hát Thiên Thu (Dao Kim) 

 

7/30/2017 CN 17 TN – Nước Trời Là Một Kho Tàng Quý Giá

NL: Cho Nước Trời Mai Sau (Nguyễn Duy) 

ĐC: TV118-Yêu Chuộng Luật Chúa (Hoa Phượng Vi) 

DL: Lễ Vật Tri Ân (Unknown) 

RL: Hãy Luôn Từ Bỏ (Từ Duyên) 

KL: Sao Biển (Tâm Bảo) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.