MAY 2017 Thánh Ca (Tháng Mân Côi)

5/07/2017 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa là Vị Mục Tử tốt lành

NL: Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)  *pg.520

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 22 – Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân) *pg. 252b 

DL: Dâng Lên Chúa Nhân Hiền (Unknown) *pg. 62

RL: Chúa Là Mục Tử (Trần Anh Linh) *pg. 149

KL: Tháng Hoa (Duy Tân) *Pg. 161

5/14/2017 Chúa Nhật V Phục Sinh – Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống

Mother’s Day

NL: Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy) *pg. 143

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 32-Xin Đổ Lòng Từ Bi (Mi Giáng) *pg. 3 

DL: Nhạc Khúc Yêu Thương (Từ Duyên) *pg. 197

RL: Niềm Vui Chiến Thắng (Đinh Công Huỳnh) *pg.522

Tặng Mẹ: Cám Ơn Mẹ (Unknown) *pg. 479

KL: Mẹ Muôn Hoa (Hải Nguyễn) *Pg. 162

5/21/2017 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Yêu mến là chu toàn Lề Luật

NL: Bài Ca Phục Sinh (Đỗ Vy Hạ) *pg. 150

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 65 – Toàn Thể Đất Nước, Hãy Reo Mừng Thiên Chúa (Cao Minh Thắng) *pg. 190

DL: Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm) *pg. 178

RL: Mến Chúa Yêu Người (Thiên Lý) *pg. 334

KL: Trước Toà Dâng Hoa (Hải Nguyễn) *Pg. 171

5/28/2017 Lễ Thăng Thiên – Chúa Lên Trời 

NL: Chúa Lên Trời (Hoài Đức) *pg. 155

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước *pg. 122

ĐC: TV 46 – Thiên Chúa Ngự Lên (Thành Tâm) *pg. 516b

DL: Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Hạ Vy) *pg. 189

RL: Chúa Về Trời (Thái Nguyên) *pg. 481

KL: Chúa Lên Trời (Phạm Liên Hùng) *Pg. 256