APRIL 2017 Thánh Ca

4/2/2017 Chúa Nhật V Mùa Chay – Chúa là sự sống lại và là sự sống ̣

NL: Trở Về Bên Chúa  (Đỗ Vy Hạ) 

ĐC: TV 129 – CN 5 Mùa Chay (Thái Nguyên)

DL: Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)

RL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha) 

KL: Tạ Lễ Với Mẹ (Thành Tâm) 

 

4/9/2017 Chúa Nhật Lễ Lá – Vinh Quang và Thập Giá 

NL: Vang Lời Tụng Ca (Nguyễn Duy) 

Rước Lá: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC: TV21 – Sao Ngài Bỏ Tôi (Hải Nguyễn)

DL: Con Muốn Dâng (Cao Huy Hoàng) 

RL: Xin Vâng Ý Cha (Thành Tâm) 

KL: Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

 

4/14/2017 Thứ Sáu Tuần Thánh – Thập Giá và Tình Yêu 

(Không có hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, và Alleluia)

ĐC: TV 30 – Thứ Sáu Tuần Thánh (Thái Nguyên)

Câu Xướng Phúc Âm

“Đức Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.”

Bài Thương Khó (Ban Phụng Vụ sẽ đọc)

***Sau phần Lời Nguyện đến phần Biểu Dương Thánh Giá (Ca đoàn hát “Chúng ta hãy đến thờ lậy” mỗi khi linh mục xướng “Đây là gỗ thánh giá….”

(Pianist only) Suy Tôn Thánh Giá

Hôn Chân Thánh Giá 1: Yêsu, Yêsu! (Thành Tâm)   

Hôn Chân Thánh Giá 2: Suy Tôn Thánh Giá (Trinh Nguyễn) 

RL1: Tình Yêu Và Thập Giá (Giang Ân) 

RL2: Canvê Chiều Buồn (Đinh Công Huỳnh) 

(Maybe): Người Ở Đâu (Lại Quốc Hùng)

 

4/16/2017 Chúa Nhật Phục Sinh – Hãy vui mừng vì Chúa đã sống lại

NL: Hoan Ca Phục Sinh (Nguyễn Duy)

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC: TV 117 –  Chúa Đã Lập Ra (Đinh Công Huỳnh)

Ca Tiếp Liên: Hoan Ca Phục Sinh (Hùng Lân) 

Aleluia – Chúa Nhật Phục Sinh

DL: Lễ Dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)

RL: Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

KL: Chúa Phục Sinh (Kim Long)

 

4/23/2017 Chúa Nhật II Phục Sinh – Phúc cho những ai không thấy mà tin

NL: Alleluia! Hát Lên Người Ơi (Thành Tâm/Sỹ Tín)

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC: TV 117 – Hãy Tạ Ơn Chúa (Cao Thanh Hoàng)

DL: Xin Dâng 2 (Ân Đức) 

RL: Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến/Vũ Đình Ân)

KL: Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)

 

4/30/2017 Chúa Nhật III Phục Sinh – Sống Lời Chúa 

NL: Nào Ta Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Rẫy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước

ĐC: TV 15 – Đường Lối Trường Sinh (Cao Thanh Hoàng)

DL: Bài Ca Dâng Lễ (Thành Tâm)

RL: Trên Đường Emmau (Thành Tâm)

KL: Chúa Đã Sống Lại (Phương Anh) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.