March 2017 Thánh Ca

CN I Mùa Chay A 3/5/2017 — Chúa chịu sự cám giỗ 

NL: Quỳ Bên Cung Thánh (Uknown)

ĐC: TV 50 – CN I Mùa Chay (Xuân Minh)

“Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Ngài.”

DL: Ca Khúc Trầm Hương (Đào Kim)

RL: Có Biết Bao Điều (Thái Nguyên)

KL: Cầu Xin Thánh Gia (PDN/NKT)

 

CN II Mùa Chay A 3/12/2017 — Dân Ngài tuyển chọn

NL: Nguyện Chúa Chí Ái (Kim Long)

ĐC: TV32-Xin Đổ Tình Thương (Cao Thanh Hoàng)

“Xin tuôn đổ tình thương xuống trên chúng con, ôi lạy Chúa như chúng con hằng cậy trông nơi Ngài.”

DL: Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm)

RL:Tâm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

KL: Bốn Mươi Ngày Chay (Mai Lợi)

 

CN III Mùa Chay A 3/19/2017 — Chúa là mạch nước nguồn sống

NL: Trở Về Bên Chúa (Đổ Vy Hạ)

ĐC: TV94-Đừng Cừng Lòng (Cao Thanh Hoàng)

“Ngày hôm nay ước chi anh em nghe tiếng Chúa, Người phán: Các ngươi đừng cứng lòng.”

DL: Xin Dâng 6 (Tiến Dũng)

RL: Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

KL: Tiếng Vang (Trần Hùng Dũng)

 

CN IV Mùa Chay A 3/26/2017 — Chúa là nguồn ánh sáng

NL: Dẫn Bước Con Đi (Kim Long)

ĐC: TV 22 – Chúa Chăn Nuôi Tôi (Nguyễn Hùng Lân)

“Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn phải lo gì.”

DL: Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)

RL: Ánh Sáng Và Bóng Tối (Đinh Công Huỳnh)

KL: Kinh Chay (Nguyễn Duy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.