February 2017 Thánh Ca

CN Thường Niên 5A 2/5/2017 — Mỗi người là ánh sáng và muối ướp cho đời 

NL: Dẫn Bước Con Đi (Kim Long)

ĐC: TV 111—  Người Như Sự Sáng (Mi Giáng)

“Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.”

DL: Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

RL: Tâm Tình Hiến Dâng (Lm. Oanh Song Lâm)

KL: Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

 

CN Thường Niên 6A 2/12/2017 — Luật pháp Chúa kiện toàn luật củ

NL: Hỡi Thế Trần (Kim Long)

ĐC: TV 118— CN 6 Thường Niên A (Thái Nguyên)

“Phúc cho những ai tiến thân trong lề luật Chúa.”

DL: Dâng Bánh (Nguyễn Duy Vi)

RL: Suy Tôn Lời Chúa (Nguyễn Duy)

KL: Trong An Bình (Nguyễn Duy)

 

CN Thường Niên 7A 2/19/2017 — Hãy yêu thương kẻ thù

NL: Tiến Tới (Unknown)

ĐC: TV102-Chúa Đấng Từ Bi (Cao Thanh Hoàng)

“Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm bất bình và hết sức khoan dung.”

DL: Lễ Vật Hoà Bình (Unknown)

RL: Nguồn Sống Yêu Thương (Nguyễn Duy)

KL: Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

 

CN Thường Niên 8A 2/26/2017 — Hãy tìm kiếm nước Chúa 

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu)

ĐC: TV 61— Chúa Nhật 8 Quanh Năm-A (Xuân Minh)

“Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.”

DL: Lễ Dâng 1 (Nguyễn Mộng Huỳnh)

RL: Lo Gì (Đức Dũng)

KL: Trong Tình Yêu Mẹ (Thế Thông)