January 2017 Thánh Ca

CN I Sau Giáng Sinh A 1/1/2017 — Lễ Mẹ Thiên Chúa/New Year

Cầu cho hòa bình thế giới

NL: Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm)

ĐC: Thánh Vịnh 66 (Thái Nguyên)

“Xin Thiên Chúa xót thương đoàn con, ban cho muôn vàn ơn phúc, dâng ngàn khúc ca tạ ơn.”

DL: Dâng Chúa Hài Đồng (Văn Duy Tùng)

RL: Lời Ru Thánh (Văn Duy Tùng)

KL: Dâng Mẹ (Lm. Hoài Đức)

CN Thường Niên 2A 1/15/2017 — Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế 

NL: Hãy Đến Tung Hô (Kim Long)

ĐC: TV 39— Này Con Xin Đến (Cao Thanh Hoàng)

“Này con xin đến Chúa ơi, Chúa ơi, để thực thi ý Ngài. ” (2x)

DL: Nguyện Dâng Lên Cha (Sơn Dương)

RL: Xin Chỉ Cho Con (Hùng Lân)

KL: Xin Hiệp Nhất Chúng Con (Kim Long)

CN Thường Niên 3A 1/22/2017 — Chúa Kitô là ánh sáng 

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

ĐC: TV 26— Nguồn Ánh Sáng (Cao Thanh Hoàng)

“Chúa là nguồn ánh sáng, và là ơn cứu độ đời tôi.” (2x)

DL: Đây Bánh Miến (Trọng Linh)

RL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

KL: Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương/Hùng Lân)

CN Thường Niên 4A 1/29/2017 — Khiêm tốn, khó nghèo trước mặt Chúa 

Tết Nguyên Đán

NL: Ngày Xuân Cầu Nguyện (Hoài Đức)

ĐC: TV 145 – Tâm Hồn Nghèo Khó (Ngọc Cẩn)

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì họ sẽ được vào Nước Trời.”

DL: Ngày Xuân Xin Dâng (Phanxicô)

RL: Bát Phúc (Mi Trầm)

KL: Nữ Vương Mùa Xuân (Lm. Vũ Mộng Thơ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.