January 2017 Thánh Ca

CN I Sau Giáng Sinh A 1/1/2017 — Lễ Mẹ Thiên Chúa/New Year

Cầu cho hòa bình thế giới

NL: Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm)

ĐC: Thánh Vịnh 66 (Thái Nguyên)

“Xin Thiên Chúa xót thương đoàn con, ban cho muôn vàn ơn phúc, dâng ngàn khúc ca tạ ơn.”

DL: Dâng Chúa Hài Đồng (Văn Duy Tùng)

RL: Lời Ru Thánh (Văn Duy Tùng)

KL: Dâng Mẹ (Lm. Hoài Đức)

CN Thường Niên 2A 1/15/2017 — Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế 

NL: Hãy Đến Tung Hô (Kim Long)

ĐC: TV 39— Này Con Xin Đến (Cao Thanh Hoàng)

“Này con xin đến Chúa ơi, Chúa ơi, để thực thi ý Ngài. ” (2x)

DL: Nguyện Dâng Lên Cha (Sơn Dương)

RL: Xin Chỉ Cho Con (Hùng Lân)

KL: Xin Hiệp Nhất Chúng Con (Kim Long)

CN Thường Niên 3A 1/22/2017 — Chúa Kitô là ánh sáng 

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

ĐC: TV 26— Nguồn Ánh Sáng (Cao Thanh Hoàng)

“Chúa là nguồn ánh sáng, và là ơn cứu độ đời tôi.” (2x)

DL: Đây Bánh Miến (Trọng Linh)

RL: Tìm Về Chân Thiện Mỹ (Nguyên Kha)

KL: Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương/Hùng Lân)

CN Thường Niên 4A 1/29/2017 — Khiêm tốn, khó nghèo trước mặt Chúa 

Tết Nguyên Đán

NL: Ngày Xuân Cầu Nguyện (Hoài Đức)

ĐC: TV 145 – Tâm Hồn Nghèo Khó (Ngọc Cẩn)

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì họ sẽ được vào Nước Trời.”

DL: Ngày Xuân Xin Dâng (Phanxicô)

RL: Bát Phúc (Mi Trầm)

KL: Nữ Vương Mùa Xuân (Lm. Vũ Mộng Thơ)

December 2016 Thánh Ca – Mừng Chúa Giáng Sinh

CN II Mùa Vọng A 12/4/2016 — Hãy ăn năn thống hối 

NL: Nguyện Trời Cao (Kim Long)

ĐC: TV 71— Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Thiên Lý)

“Sự công chính với niềm hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong triều đại Người. ”

DL: Hiến Lễ Chờ Mong (Đinh Công Huỳnh)

RL: Hãy Dọn Đường (Mi Trầm)

KL: Trông Chờ Chúa Đến (Lan Thanh) **Hát câu 2**

CN III Mùa Vọng A 12/11/2016 — Hãy vui mừng 

NL: Vui Lên Sion (Thành Tâm)

ĐC: TV 145— Lạy Chúa! Xin Cứu Độ (Đinh Công Huỳnh)

“Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.”

DL: Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

RL: Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Thái Nguyên)

KL: Trông Đợi (J. Bình)

CN IV Mùa Vọng A 12/18/2016 — Thiên Chúa sinh ra

NL: Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

ĐC: TV 23— Chúa Sẽ Ngự Vào (Cao Thanh Hoàng)

“Chúa sẽ ngự vào, Người là Đức Vua Hiển Vinh. ” (2x)

DL: Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh) **Hát câu 3-4**

RL: Đợi Trông Đấng Cứu Tinh (Đinh Công Huỳnh)

KL: Trời Cao Hỡi (Thành Tâm)

Thứ Bảy Mùa Vọng Năm A 12/24/2016 — Lễ Vọng Giáng Sinh 

Christmas Eve

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần (Hoàng Kim)

ĐC: TV 95—Lễ Đêm Giáng Sinh (Thiên Lý)

“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta.”

DL: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Phương Anh)

RL1Vinh Danh Thiên Chúa (Hải Linh)

RL2Quê Hương Thượng Đế (Thành Tâm)

KL: Chúa Đã Sinh Ra (Thành Tâm)

CN Giáng Sinh Năm A 12/25/2016 — Lễ Giáng Sinh 

Christmas

NL: Tiếng Muôn Thiên Thần (Hoàng Kim)

ĐC: TV97-Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa (Lm. Nguyễn Hùng Cường)

DL: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (Phương Anh)

RL: Nhạc Khúc Đêm Đông (Đinh Công Huỳnh)

KL1: Hang Bêlem (Hải Linh/Minh Châu)

KL2: Câu Chúc Giáng Sinh (Cổ Ca Anh)